Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính trị

Kết quả sau 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc,

Cải cách hành chính

Tiếp tục thực hiện Đề án văn hóa công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính
Năm 2020 đã qua gần 2 tháng. Để tiếp tục nâng cao văn hóa công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ - công chức – viên chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau đã ký công văn về việc tiếp tục thực hiện đề án công vụ và kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Kiên trì định hướng phát triển Chu Lai
Tìm được con đường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trước sức ép cạnh tranh từ các khu kinh tế vùng duyên hải miền Trung vẫn là một trong những vấn đề đáng quan tâm của Quảng Nam hiện nay.

Thư viện ảnh


  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    


Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập