Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chính trị

Nhớ mãi ngày lịch sử trên quê hương Núi Thành...
Qua 21 năm kiên cường, bất khuất kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khổ, hy sinh, ngày 24.3.1975, huyện Nam Tam Kỳ (nay là huyện Núi Thành) được giải phóng. Đây là ngày lịch sử đáng nhớ trên quê hương Núi Thành anh hùng ...

An ninh quốc phòng

Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong lực lượng Công an huyện Núi Thành
Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình hành động năm 2018 của Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Giám đốc Công an Quảng Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lực lượng Công an.

Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách HCM

Một số kinh nghiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, thực hiện công tác khoa giáo
Công tác xây dựng Đảng của Núi Thành trong những năm gần đây được tập trung khá toàn diện và đạt được nhiều kết quả nhất định. Trong đó, công tác Khoa giáo luôn được xác định là một bộ phận quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; có vị trí, vai trò rất lớn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa

Kiên trì định hướng phát triển Chu Lai
Tìm được con đường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai trước sức ép cạnh tranh từ các khu kinh tế vùng duyên hải miền Trung vẫn là một trong những vấn đề đáng quan tâm của Quảng Nam hiện nay.

Thư viện ảnh


  • Hình ảnh 6

  • Hình ảnh 5

  • Hình ảnh 4

  • Hình ảnh 3

  • Hình ảnh 2

  • Hình ảnh 1
    Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập