Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

Nâng cao chất lượng công tác Đảng trong trường học ở Tam Xuân I
Người đăng: . .Ngày đăng: 10/01/2017 .Lượt xem: 107 lượt.
Trong những năm qua, Đảng ủy xã Tam Xuân I đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trong trường học, luôn xem đây là vai trò quan trọng để đề ra các nghị quyết, chương trình lãnh đạo sát đúng với tình hình thực tế của chi bộ nhà trường.
Trong đó, chỉ đạo cho các chi bộ nhà trường luôn chú trọng công tác giáo dục gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao tinh thần thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đạt những kết quả đáng kể như có chi bộ nhiều năm liền giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu (Chi bộ các trường Lý Thường Kiệt, Lê Văn Tám), trong sạch vững mạnh (Chi bộ các trường Lý Tự Trọng, Hoa Sen). Các chi bộ thường xuyên tăng cường lãnh đạo tư tưởng, chính trị trong nhà trường, thông tin thời sự, chủ trương, chính sách của Đảng được chuyển tải trong các buổi sinh hoạt chi bộ.
Với các hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao nhận thức về lập trường, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đại đa số cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy chế nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó mật thiết với phụ huynh, học sinh và nhân dân ở nơi cư trú, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường chuẩn quốc gia chuyển biến mạnh mẽ.Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được chi bộ quan tâm,nhất là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm và đầu tư đúng mức, đến nay có 5/5 trường đạt chuẩn. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, các chi bộ trường học tổ chức sinh hoạt đều đặn đúng Điều lệ. Trong sinh hoạt có chuẩn bị tốt nội dung kể cả nội dung thông tin thời sự, quán triệt nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có đánh giá nhận xét về tình hình tư tưởng, đạo đức lối sống và việc học tập và làm theo gương Bác Hồcủa chi bộ và đảng viên, kết thúc sinh hoạt có nghị quyết hoặc kết luận nhiệm vụ công tác tháng đến, ghi chép biên bản đầy đủ, phát huy tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
Song bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong trường học có nơi, có lúc vẫn còn những tồn tại như: trong sinh hoạt chi bộ các nội dung cụ thể về xây dựng Đảng chưa được quan tâm đúng mức, có lúc nghiêng về công việc chuyên môn. Vai trò lãnh đạo của chi bộ ở một số chi bộ trường học có nơi, có lúc chưa thể hiện rõ tính đổi mới trong nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương (Khóa X). Không ít hoạt động trong nhà trường chưa đảm bảo quy chế hoặc quy chế chưa đảm bảo nội dung (Qui chế làm việc của chi bộ). Có chi bộ chưa có nhiều những giải pháp hiệu quả để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường như: công tác quản lý giáo dục, công tác cán bộ, hoạt động NGLL, ...Trong các buổi sinh hoạt, có chi bộ chưa thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sinh hoạt chuyên đề chưa phổ biến. Tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa phát huy mạnh mẽ, tinh thần đấu tranh phê và tự phê chưa nhân rộng, có không ít vấn đề đảng viên không mạnh dạn nêu ý kiến hoặc nêu chung chung, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 03 chưa được hưởng ứng sâu rộng, chất lượng chưa cao. Các hoạt động kiểm tra, giám sát của chi bộ thường ít được thể hiện rõ nét, trừ khi có các vụ việc cụ thể. Trong sinh hoạt, chi bộ chưa tạo ra được nhiều điểm sáng về công tác xây dựng Đảng trong nhà trường.
Từ thực tiễn trên, trong những năm qua, BCH Đảng bộ xã Tam Xuân I đã có nhiều biện pháp, nhiều chương trình hoạt động và nhiều việc làm cụ thể để tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng với một quyết tâm làm cho công tác tổ chức xây dựng Đảng trong trường học vững mạnh về chất lượng, ổn định được đội ngũ cán bộ, đảng viên. Làm cho mỗi đảng viên đều thấm nhuần công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên để đưa đúng đường lối, chủ trương của Đảng đến với quần chúng nhân dân.
Toàn Đảng bộ hiện nay có 20 chi bộ trực thuộc với 329 đảng viên. Trong 05 chi bộ trường học có 03/5 Chi bộ đã có Chi ủy, 02 chi bộ còn lại cũng xấp xỉ đạt tỷ lệ đảng viên đủ điều kiện thành lập Chi ủy (7-8 đảng viên). Hiện Chi bộ Trường mẫu giáo Hoa Anh Đào đã có 02 hồ sơ đề nghị phát triển đảng, Chi bộ Trường mẫu giáo Hoa Sen có 01 hồ sơ. Đa số đảng viên trong chi bộ trường học có trình độ cao đẳng, đại học, có nghề nghiệp ổn định, số lượng đảng viên trẻ dày dạn kinh nghiệm giảng dạy và đang ở độ chín ngày càng tăng, là hạt nhân trong các phong trào, chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, trình độ chính trị được nâng lên.
Nhằm tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng trong trường học, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần làm tốt công tác công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ, mỗi chi bộ trường học cần tập trung thực hiện đầy đủ các Hướng dẫn 09 - HD/BTCTW, ngày 02/3/2012, Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 30/3/2007, Quy định 1434-QĐ/TU, ngày 22/11/2013, Quy định 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011. Xây dựng Hồ sơ của Chi bộ đúng quy định gắn với làm tốt công tác lưu trữ. Trong sinh hoạt chi bộ và ghi biên bản đảm bảo tính chính xác, cụ thể, đúng yêu cầu. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên, cán bộ của đơn vị nói chung cũng như nắm và tuyên truyền vận động trong gia đình, người thân và nhân dân “đồng tình, tin tưởng ủng hộ, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi Chi bộ cần có kế hoạch cụ thể trong việc tổ chức hoạt động, giao nhiệm vụ, phát hiện nhân tố, quần chúng tốt, chi ủy, chi bộ bàn, giao nhiệm vụ, giúp đỡ (phân công), thử thách,.... đảm bảo giới thiệu đối tượng, kết nạp vào Đảng những quần chúng thật sự ưu tú, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.
Mùa xuân, góp thêm ý về xây dựng Đảng trong trường học, cũng là tấm lòng cho sự phát triển trên đất Tam Xuân. 

Đinh Hiếu Trung
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Đại biểu HĐND thị trấn Núi Thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND thị trấn Núi Thành nhiệm kỳ 2016-2021 tại 7 khối phố
Đảng bộ xã Tam Hiệp tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng cho Đảng viên
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp xúc cử tri tại xã Tam Tiến
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2017
Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX tiếp xúc cử tri tại xã Tam Mỹ Tây
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Xuân 2 tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017-2022)
UBND huyện Núi Thành sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Đảng bộ xã Tam Xuân 1 tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930-03/02/2017)
Đảng bộ xã Tam Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng và trao huy hiệu đảng
    
1   2   3  
    
Các tin cũ hơn:
Ý Đảng lòng dân
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy
HĐND thị trấn Núi Thành khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ ba
HĐND xã Tam Tiến khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ ba
HĐND xã Tam Xuân 2 khóa V, khai mạc kỳ họp thứ 3
Đảng ủy thị trấn Núi Thành tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Đảng ủy xã Tam Mỹ Tây tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2016
Đảng bộ cơ quan mặt trận – đoàn thể huyện tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết năm 2016
Đảng bộ Tam Nghĩa Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016
Nhìn lại công tác xét xử, thi hành án hình sự và các loại án khác trên địa bàn huyện Núi Thành
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10