Đảng bộ, quân và dân Núi Thành quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017

Nội dung chi tiết

UBND huyện Núi Thành phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
Người đăng: . .Ngày đăng: 12/01/2017 .Lượt xem: 81 lượt.
Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI; đồng thời cũng là năm kỷ niệm 20 tái lập tỉnh Quảng Nam.
UBND huyện Núi Thành phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, An ninh quốc phòng theo Nghị quyết của huyện ủy và của hội đồng nhân dân huyện. Trước mắt cần tập trung vào các nhiệm vụ sau:
- Đẩy mạnh thực hiện ban nhiệm vụ đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện hiệu quả tái cơ cấu kinh tế gắng với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư thu hút các dự án lớn vào Khu kinh tế mở Chu Lai, phát triển kinh tế gắng liền với việc giảm nghèo bền vững.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục và đào đạo nghề, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-thể thao-du lịch; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
- Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
- Tăng cường đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vi trò của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tất cả các phong trào thi đua./.

Linh Ngọc
[Trở về]

Các tin mới hơn:
Xã Tam Anh Nam tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của đảng
“Chủ động-sáng tạo-đổi mới-kịp thời-toàn diện” Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác mặt trận ở huyện Núi Thành năm 2017
UBMTTQVN xã Tam Hòa tổng kết công tác mặt trận năm 2016
UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2017
Các tin cũ hơn:
UBMTTQ Việt Nam huyện Núi Thành chú trọng đổi mới phương thức vận động tuyên truyền, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016
UBMTTQVN huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2016
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2016
Nâng cao chất lượng công tác Đảng trong trường học ở Tam Xuân I
Ý Đảng lòng dân
Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Tỉnh ủy
HĐND thị trấn Núi Thành khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ ba
HĐND xã Tam Tiến khóa XII tổ chức kỳ họp lần thứ ba
HĐND xã Tam Xuân 2 khóa V, khai mạc kỳ họp thứ 3
Đảng ủy thị trấn Núi Thành tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10