Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Ngày đăng: 5:51 | 12/10 Lượt xem: 176

Theo báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, sau 3 năm thực hiện, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt được nhiều kết quả to lớn.
Từ khi phát động đến nay, những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực đã được triển khai và được đông đảo nhân dân trên địa bàn dân cư hưởng ứng thực hiện, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới như: giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bằng cách hỗ trợ nhau về vốn, giúp công, tổ chức trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phổ biến khoa học kỹ thuật. Nhiều mô hình hiệu quả đã xuất hiện như: “Hộ gắn hộ”, “Hủ gạo tình thương”, “Đồng tiền nhân ái”, “Vườn rau sạch tại gia”… Riêng tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 6,13%, đến năm 2017, chỉ còn 3,82%. Vận động Quỹ Vì người nghèo được hơn 5,2 tỷ đồng, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 95 nhà ở cho hộ nghèo, trong đó làm mới 65 nhà với số tiền hơn 2,17 tỷ đồng; hỗ trợ vốn trao phương tiện sinh kế cho 163 hộ, trị giá hơn 1,27 tỷ đồng, hỗ trợ hàng ngàn gia đình khó khăn khám chữa bệnh, trợ giúp trẻ em đi học… Cạnh đó, chương trình an sinh xã hội cũng đã vận động các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, những người con Núi Thành xa quê… hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo gần 16,2 tỷ đồng với hình thức quà hoặc tiền, cho hơn 40.000 trường hợp gặp khó khăn, cứu đói, trợ giúp học tập,...
Trong chương trình xâydựngnôngthôn mới, UBMTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp, ủng hộ hơn 9,5 tỷ đồng và hiến hơn 71.200 m2 đất xây dựng đường GTNT, kênh mương nội đồng; góp phần to lớn vào sự thay đổi diện mạo nông thôn cũng như tạo tiền đề để nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tổ chức tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, đã vận động được hơn 6,6 tỷ đồng, qua đó đã xây dựng nhà, trao phương tiện sinh kế cho 07 hộ nghèo là thân nhân liệt sỹ, trị giá 102 triệu đồng. Ngoài ra Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã vận động gần 300 triệu đổng để tặng gần 1000 xuất quà cho các gia đình chính sách neo đơn, gia đình chính sách đặc biệt khó khăn.
Trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó Biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã xây dựng điểm được 45 mô hình hoạt động hiệu quả, đã và đang từng bước được nhân rộng, cụ thể như: mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” (Tam Giang), mô hình“Tổ đoàn kết tự quản bảo vệ môi trường”,“Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác bảo vệ môi trường”, “đường thông hè thoáng”, “Tổ đoàn kết văn minh, đô thị (Thị trấn Núi Thành), mô hình “Phụ nữ lương giáo chung tay bảo vệ môi trường” (Tam Sơn), mô hình“3 sạch: vườn sạch, nhà sạch, bếp sạch”(Tam Mỹ Tây)... Các hoạt động tuyên truyền pháp luật được đẩy mạnh, cùng với việc tuyên truyền trong nhân dân các văn bản luật về An toàn giao thông, Luật bảo vệ môi trường, Luật hòa giải ở cơ sở... UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã thực hiện tốt các mô hình “Tiếng kẻng tập hợp”,“Tiếng loa an ninh”,“Trong nhà có mõ ngoài ngõ có đèn”...
Công tác giám sát và phản biện có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức giám sát 10 cuộc tại 28 đơn vị, địa phương. Giám sát việc cấp Bảo hiểm y tế cho nhân dân và hộ nghèo, Giám sát việc thực hiện Kết luận62 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận và đoàn thể, Giám sát Quy trình rà soát hộ nghèo... Tại cấp xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ trì tổ chức giám sát 21 cuộc và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã giám sát 67 cuộc có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn, hội viên và nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
Bằng hình thức tổ chức hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức phản biện Đề án đề nghị công nhận đô thị (thị trấn Núi Thành) mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, phản biện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Kor. Thực hiện phản biện 10 nội dungbằng hình thức gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến về các nội dung: Đề án phát triển du lịch, Đề án phát triển kinh tế xã hội miền biển, Đề án xây dựng chợ và khu phố chợ Trạm...
Có thể khẳng định, cùng với nhiều phong trào thi đua, cùng với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển đồng bộ KTXH, ANQP. ... Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đượcnhiều tầng lớp nhân dân ủng hộ. Cuộc vận động đã huy động sự đóng góp to lớn cả về vật chất và tinh thần, qua đó góp phần phát triển KTXH địa phương, đặc biệt là hỗ trợ nhiều gia đình khó khăn vượt qua lúc khốn khó cũng như trao sinh kế phát triển kinh tế, ổn định đời sống lâu dài. Hơn nữa, thông qua cuộc vận động này, hoạt động dân chủ cơ sở được phát huy, mối quan hệ hàng xóm láng giềng gắn bó hơn; nội dung hoạt động của mặt trận, đoàn thể đa dạng hơn, các Chi hội đoàn thể, Tổ đoàn kết được củng cố. Cùng với đời sống kinh tế được nâng cao, đời sống tinh thần cũng được chú trọng xây dựng, nhận thức về pháp luật, về bảo vệ môi trường... trong nhân dân ngày càng nâng cao.

Tác giả: Đinh Hiếu Trung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)