Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức Hội nghị.

Ngày đăng: 8:50 | 12/04 Lượt xem: 101

Sáng 11/4/2019, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức huyện Núi Thành đồng chủ trì hội nghị, triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Núi Thành về việc sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Hội nghị có lãnh đạo huyện 2 Hội và hai Ban chấp hành của Hội Khuyến học huyện và Hội Cựu giáo chức huyện Núi Thành

Theo Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Núi Thành, giai đoạn 2019 – 2021 (Ban hành tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Núi Thành); Quyết định số 1835/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện về điều chỉnh, bổ sung Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2019-2021 và Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND huyện được Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mau quán triệt và Trưởng Phòng Nội vụ thông qua tại cuộc họp ngay 05/4/2019.
Với tinh thần của UBND huyện. Nay hợp nhất 2 hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức thành 01 hôi, lấy tên gọi là Hội Khuyến học - Cựu giáo chức.
Hội nghị đã thông qua, dự kiến Ban chấp hành Hội Khuyến học - Cựu giáo chức huyện Núi Thành gồm 13 người (Trong đó sẽ bầu 01 Chủ tịch và 2 phó Chủ tịch). Các Hội xã và thị trấn sẽ bầu BCH gồm 9 người (Trong đó bầu ra 01 Chủ tịch và 01 phó Chủ tịch).
Qua đề án hội nhập, Hội Khuyến học - Cựu giáo chức sẽ có 10 Hội cơ sở. Cơ cấu vào BCH Hội KH-CGC huyện gồm các hội xã, thị trấn đó là: Hội KH-CGC xã Tam Hiệp, Tham Nghĩa, Tam Thạnh, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Xuân I, Thị trấn, Tam Giang, Tam Mỹ Đông và trường THPT Núi Thành.

Tác giả: Huy Hoàng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)