Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Ngày đăng: 8:41 | 25/12 Lượt xem: 244

Năm 2019 đã đi vào những ngày cuối cùng, cùng với nhiều hoạt động khác, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Núi Thành có nhiều chuyển biến tích cực….

Song hành với cuộc vận động xây dựng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, huyện Núi Thành tích cực triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Năm 2019, huyện tổ chức tôn vinh Gia đình văn hóa tiêu biểu huyện Núi Thành lần thứ VI - năm 2019 vào dịp Ngày gia đình Việt Nam (28/6), lồng ghép với Ngày hội văn hóa – thể thao miền núi, đồng thời, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá. Năm 2019, toàn huyện có 41.913 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tỉ lệ 98,6%, trong đó có 38.585 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình văn hoá, tỉ lệ 90.8%, tăng 0,86% so với năm 2018. Về vận động xây dựng tộc văn hóa, toàn huyện có 96 tộc phát động xây dựng tộc văn hóa, riêng năm 2019 có 5 tộc phát động xây dựng tộc văn hóa và có 63 tộc được công nhận đạt danh hiệu tộc Văn hoá, chiếm tỉ lệ 65,62% tổng số tộc đã phát động, tăng 1,88% so với năm 2018. Năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đoàn kết và tính bền vững của phong trào; gắn cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai thực hiện tốt mô hình “5 đoàn kết – 3 trong sạch” đã góp phần huy động sức dân chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã tiếp tục phát huy những việc làm cụ thể, hiệu quả góp phần cải biến xã hội như: xây dựng con đường tự quản “sáng, xanh, sạch, đẹp”, “tiếng kẻng an ninh”, “giảm, không đốt vàng mã khi đưa tang”; vận động các hộ chăn nuôi xây dựng chuồng trại sau nhà; xây dựng mô hình khu dân cư, tổ đoàn kết hoàn thành sớm các chỉ tiêu huy động quỹ, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, xây dựng thiết chế văn hoá... Đặc biệt, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQVN (18/11) được sự hưởng ứng tích cực của các lực lượng xã hội, của toàn dân; các hoạt động thiết thực tạo sự gắn kết, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư; qua đó tạo động lực để nhân dân ở khu dân cư thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2019, toàn huyện có 495 tổ đoàn kết được xếp loại xuất sắc, tỉ lệ 46,83%; 482 tổ đoàn kết được xếp loại tiên tiến, tỉ lệ 45,6%; 53 tổ đoàn kết xếp loại trung bình, tỉ lệ 5,01%; không có khu dân cư, tổ đoàn kết yếu kém. Năm 2019, sau khi tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, tổ chức đi phúc tra thực, UBND huyện Núi Thành đã công nhận 97/103 thôn, khối phố đạt chuẩn thôn, khối phố văn hóa, tỉ lệ: 94,17%, tăng 1,42% so với năm 2018, trong đó có 5 thôn đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liền và 27 thôn đạt danh hiệu văn hóa 5 năm liền. Năm 2019, huyện Núi Thành có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là Tam Giang, Tam Xuân 2 và Tam Hòa.

Về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, năm 2019, toàn huyện có 138 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa, tỉ lệ 95.8%, tăng 0,38% so với năm 2018. Năm 2019, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại” ở Núi Thành tiếp tục phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Núi Thành nhận xét: Năm 2019, Ban chỉ đạo huyện và nhiều Ban chỉ đạo xã, thị trấn, thôn, khối phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được củng cố, kiện toàn kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị xác định là một trong các biện pháp, giải pháp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh bền vững nên đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; những kết quả đạt được từ phong trào đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh và làm chuyển biến về chất của đời sống xã hội…Với tinh thần phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt hơn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)