Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

Ngày đăng: 16:51 | 20/05 Lượt xem: 37

Thực hiện theo Kế hoạch số 2392/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

UBND huyện Núi Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, được diễn ra từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến đồng bộ về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống xâm hại trẻ em; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ quỹ bải trợ trẻ em nhằm giảm thiểu trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em bị tai nạn thương tích; đồng thời lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động vì trẻ em phù hợp, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức và đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.
Theo Kế hoạch, các hoạt động chủ yếu được thực hiện trong tháng hành động vì trẻ em bao gồm:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”, phổ biến Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em, pháp luật về thực hiện các quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, các chính sách, chương trình về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng, chống dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng (Covid-19); phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...
- Các hoạt động được tổ chức tại huyện bao gồm: tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức 04 lớp tuyên truyền kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ; đồng thời hỗ trợ trang thiết bị cho 02 điểm vui chơi ngoài trời cho trẻ em.
- Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, nhận chăm sóc, đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em. UBND các xã, thị trấn tổ xây dựng kế hoạch, phát động và triển khai Tháng hành động vì trẻ em; đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền triển khai thực Kế hoạch đạt kết quả./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)