Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

“Tiến tới kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/81961-10/8/2021” HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

Ngày đăng: 14:55 | 14/07 Lượt xem: 115

Cuộc chiến tranh xâm lược đất nước ta của đế quốc Mỹ đã kéo dài trong hơn 21 năm từ năm 1954 đến năm 1975, quân đội Mỹ đã sử dụng hầu hết các phương tiện chiến tranh, vũ khí hiện đại nhất thời bấy giờ với bao chiến lược và trải qua nhiều đời tổng thống Mỹ, một đạo quân đông đảo lính Mỹ và có quân của các nước chư hầu tham chiến để hòng cướp đất nước ta, nhưng với truyền thống hào hùng của dân tộc, với lòng yêu nước, ý chí chống giặc ngoại xâm và với chân lý “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, suối có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.” (1) đã giành thắng lợi.

Sau chiến tranh, nhân dân ta bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng lại quê hương bằng cả tâm huyết, bằng cả khối đoàn kết, tiến hành trên mọi phương diện, mọi mặt trận. Ngày nay, đất nước ta có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế chưa bao giờ có. Nhưng hậu quả của chiến tranh, đặc biệt chiến tranh hóa học mà quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam thì vẫn còn dai dẳng, sức khỏe con người, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khắc phục hậu quả chất độc hóa học, đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam là một trận tuyến đầy cam go, phức tạp, và còn kéo dài. Trong nhiều lĩnh vực nhằm khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, đấu tranh đòi công lý, hoạt động nghiên cứu khoa học, đề ra chủ trương, chính sách, vận động nguồn lực của cộng đồng xã hội nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm.
Trước năm 2000, hoạt động khoa học về chiến tranh hóa học, về chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đã bắt đầu được tiến hành chủ yếu ở các bộ, ngành ở Trung ương. Các nhóm đề tài, nhiệm vụ khoa học, các dự án được tập trung cho khảo sát đánh giá tác động của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người.

Nhấn nút vận hành hệ thống xử lý nhiệt dioxin tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Từ năm 2000 đến năm 2010, đặc biệt từ khi Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam ra đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng mạnh mẽ hơn, đã có 30 đề tài cấp Nhà nước, trong có 10 đề tài về sức khỏe con người, 13 đề tài thuộc về lĩnh vực môi trường và 7 đề tài về chính sách xã hội đã được triển khai nghiên cứu. Các đề tài nghiên cứu, các dự án khảo sát điều tra đánh giá ô nhiễm chất độc da cam/dioxin ở các vùng bị phun rải nhiều trong chiến tranh, các căn cứ quân sự cũ, nơi tập kết, lưu giữ, pha chế, đổ thải chất độc hóa học của quân đội Mỹ cũng được triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Từ năm 2010 đến năm 2015, hoạt động khoa học đã tập trung vào 12 đề tài, trong đó có 6 đề tài về chăm sóc sức khỏe con người mà trọng tâm là nạn nhân chất độc da cam; 4 đề tài về độc học, môi trường và 2 đề tài về khoa học xã hội và nhân văn. Khối lượng các đề tài này đã hoàn thành chương trình nghiên cứu khao học, công nghệ trọng điểm cấp nhà nước đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhiều công trình nghiên cứu có giá trị góp phần khẳng định tác hại, hậu quả của chất độc da cam/dioxin đối với môi trường và sức khỏe con người.
Từ năm 2015 đến nay, hoạt động khoa học tập trung triển khai theo hướng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh, trong đó tập trung vào 23 nội dung nghiên cứu liên quan đến khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Các đề tài, nhiệm vụ khoa học đã được triển khai đồng bộ, toàn diện với 3 nội dung xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 9 nội dung về khắc phục, tẩy độc triệt để môi trường; đặc biệt có 11 nội dung về hợp tác khoa học, xây dựng tiềm lực và chính sách liên quan đến nạn nhân chất độc da cam.
Như vậy, trong những năm qua, khắc phục hậu quả chất độc hóa học nói chung, chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, Nhà nước đã chi ra hàng trăm tỷ đồng cho các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai các dự án chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam, xử lý môi trường bị nhiễm do chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ một số vùng đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của chất độc hóa học; phong trào “Vì nạn nhân chất độc da cam” đã lan tỏa và thu hút được sự sẽ chia của cộng đồng xã hội, từ trong nước đến nước ngoài; nguồn lực ủng hộ, giúp đỡ nạn nhân lên đến hàng ngàn tỷ đồng bằng nhiều chương trình rất có ý nghĩa, thể hiện tấm lòng “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”./.

Ghi chú: (1) Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Phạm Văn Quyện

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)