Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cựu chiến binh Núi Thành đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Ngày đăng: 14:58 | 14/07 Lượt xem: 90

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các Cựu chiến binh (CCB) huyện Núi Thành luôn đoàn kết giúp nhau với nhiều hoạt động nghĩa tình đồng đội. Toàn hội cùng vươn lên làm kinh tế giỏi xây dựng cuộc sống ổn định, đóng góp sức mình xây dựng quê hương Núi Thành ngày càng phát triển.

Tiêu biểu trong 5 năm qua, Hội đã triển khai thực hiện phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” (giai đoạn 2016 - 2020) đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào đã giúp xóa hết hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Hội và ngoài Hội, góp phần đáng kể việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành đề ra.
Ông Ngô Ánh Khôi - Chủ tịch Hội CCB huyện Núi Thành cho biết: “Công tác tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, hội viên CCB nâng cao nhận thức đối với phong trào “Cựu Chiến binh tham gia giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” luôn được Ban Chấp hành Hội CCB huyện và Hội CCB từng cơ sở thường xuyên tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, hội viên trong các cuộc họp định kỳ của Chi hội; trong Hội nghị sơ, tổng kết quý, 6 tháng, năm. Từ đó làm cho mỗi cán bộ, hội viên CCB phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm tương trợ nhau trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp do hội viên CCB làm chủ ngày càng tăng. Các mô hình kinh tế trong Hội ngày càng phát triển”.
Trong 5 năm qua, mô hình CCB giúp nhau giảm nghèo tập trung chủ yếu ở 11 Hội CCB cơ sở và Thường trực Hội CCB huyện giúp giảm hộ CCB nghèo và hộ cận nghèo. Trong đó có 5 Hội giúp hộ CCB thoát nghèo, cận nghèo là Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam Tiến và Hội CCB huyện và 7 Hội giúp thoát cận nghèo là Tam Hòa, Tam Hải, Tam Hiệp, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Mỹ Đông và Tam Anh Nam. Các mô hình sản xuất kinh doanh do hội viên làm chủ gồm có 13 Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành nghề chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng công trình nhà, xưởng; buôn bán vật tư nông nghiệp; vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa; san lấp mặt bằng; sửa chữa tàu thuyền, 01 Hợp tác xã chuyên sản xuất rượu gạo Bàng than (sản phẩm OCOP); 3 tổ hợp tác sản xuất trong đó 2 tổ khai thác đánh bắt hải sản và 1 tổ hợp sản xuất than tổ ong; có 5 trang trại, 43 gia trại chủ yếu chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả, trồng cây lấy gỗ, cây làm giấy và 92 hộ kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa, lương thực, thực phẩm, quán ăn, cà phê, giải khác, kinh doanh vận tải…

Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hạn chế tái nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm cho gia đình hội viên CCB. Kết quả giảm nghèo trong 5 năm qua đã giảm 19/19 hộ CCB nghèo và 63/63 hộ CCB cận nghèo. Hiện nay không còn hộ CCB nghèo và cận nghèo; giúp đỡ xóa 14 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo thuộc các Hội đoàn thể khác; tỷ lệ hộ CCB khá giàu hằng năm đều tăng tháng 4/2016 chiếm 50,93% đến nay tăng lên 68,54%. Có 17/17 Hội CCB xã, Thị trấn hết hộ CCB nghèo, cận nghèo. Từ năm 2016 đến nay trong Hội CCB huyện không còn nhà tạm, chỉ có nhà dột nát xuống cấp hằng năm có phát sinh. Bằng từ các nguồn kinh phí vận động trong và ngoài Hội, đã xây mới 7/7 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên CCB trị giá trên 300 triệu đồng chủ yếu ở các xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Giang. Hiện nay, trên 2.200 hội viên CCB có việc làm thường xuyên, trong đó giải quyết việc làm mới cho 677 người. Số còn lại chủ yếu là hưu trí, già yếu, mất sức lao động. Phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã huy động được nhiều nguồn lực, tạo điều kiện cho hội viên phát huy tiềm năng, kinh nghiệm làm kinh tế giỏi. Trong đó, Hội đang quản lý vốn vay quỹ quốc gia về việc làm với tổng dư nợ 5.983 triệu đồng giải quyết cho các hội viên đang thực hiện 184/185 dự án đạt hiệu quả cao. Vốn vay tín dụng ưu đãi Ngân hàng chính sách xã hội qua kênh ủy thác của hội đạt 68,219 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn vay ở NHCSXH hội viên CCB vay thêm ở các ngân hàng khác được 2,500 tỷ đồng giải quyết được 40 lao động. Bên cạnh đó, Hội đã xây dựng quỹ Hội bình quân mỗi năm trên 1.598 triệu đồng, đạt 262,93% chỉ tiêu giao hàng năm. Hằng năm, Hội huy động vốn nội bộ giúp nhau phát triển kinh tế bình quân được 8.812,4 triệu đồng và giải quyết việc làm gần 500 lao động. Hiện có 660 hộ CCB được vay vốn phát triển kinh tế. Chất lượng hoạt động tín dụng được bảo đảm tốt, không có nợ quá hạn, không có xâm tiêu, chiếm dụng vốn.
Phong trào Cựu Chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi 5 năm qua làm cho đời sống của cán bộ, hội viên được nâng lên rõ rệt. Hộ khá, giàu năm 2016, từ 50,93% đến nay đã nâng lên 68,54%; phương tiện đi lại; phương tiện nghe nhìn của từng cán bộ, hội viên được mua sắm, trang bị đầy đủ, tình đồng chí, đồng đội ngày càng được phát huy và gắn kết, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh. Nổi lên những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào “giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” như: Hội CCB xã Tam Hiệp, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Trà, Tam Anh Nam. Về cá nhân tiêu biểu như đồng chí Vương Minh Bữu - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Bữu Nguyệt xã Tam Xuân 2; đồng chí Bùi Vân - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Bùi Vân xã Tam Hiệp; đồng chí Hoàng Dự - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Hoàng Dự xã Tam Giang; đồng chí Huỳnh Văn Bình - Chủ trang trại, chăn nuôi heo xã Tam Trà; các thuyền trưởng, chủ phương tiện đánh bắt xa bờ như Hồ Tuấn Kha, Lê Minh Trí ở xã Tam Hải; Phạm Quyến ở xã Tam Giang và nhiều mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả và tham gia giảm nghèo đạt kết quả như: Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Ngọc Tú ở xã Tam Trà, đồng chí Võ Đăng Hùng - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân ở xã Tam Anh Nam.
Khi đời sống vật chất ổn định, hội viên CCB tích cực hưởng ứng tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, hội viên CCB đã nhận thức sâu sắc và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Trong 5 năm qua, cán bộ hội viên sôi nổi tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hội CCB ở từng cơ sở đăng ký với UBND cùng cấp nhận từ 1-2 nội dung trong bộ 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh để thực hiện. Cán bộ hội viên đã đóng góp số tiền hơn 1.149 triệu đồng, và vật chất khác hơn 228 triệu đồng; tự nguyện hiến 12.840m2 đất, hàng nghìn cây ăn quả và cây lấy gỗ; tham gia 8.025 ngày công lao động, để làm mới, nâng cấp sửa chữa 129,8km đường giao thông nông thôn, 64,215km kênh mương, thủy lợi; xây dựng 175 cầu, cống, trồng 23.621 cây các loại; khoanh nuôi bảo vệ 185 ha rừng. Hằng năm, hưởng ứng ngày môi trường thế giới (5/6) cán bộ, hội viên CCB ở từng cơ sở đã ra quân tham gia các đợt dọn vệ sinh môi trường ở Bãi Nồm Tam Hải, Biển rạng Tam Quang, các cầu, cống, kênh mương, thủy lợi, khơi thông dòng chảy, dọn vệ sinh các nơi công cộng và tham gia diệt cây mai dương. Cụ thể, trong 5 năm qua đã có 3.323 lượt cán bộ, hội viên tham gia và đã xây dựng nhiều mô hình bảo vệ môi trường hoạt động hiệu quả như: “Thu gom rác thải bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng” mô hình “Thu gom rác thải nhựa trên biển” “Đoạn đường xanh - sạch - đẹp”. Hội còn phối hợp với các ban, ngành như Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội vào dịp lễ, Tết Nguyên Đán, ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) mỗi năm cán bộ, hội viên CCB ở các cơ sở tham gia thắp nến tri ân, dọn vệ sinh nghĩa trang Liệt sỹ với 1.079 ngày công tham gia dọn vệ sinh ở các nơi công cộng; phối hợp với phòng Tài Nguyên và Môi trường ra quân diệt cây mai dương với trên 3.300 ngày công.
Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, Hội CCB huyện Núi Thành được Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội CCB tỉnh đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 3 năm 2017, 2019, 2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đơn vị dẫn đầu thi đua cụm 9 huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Phát huy những thành tựu đạt được, Hội CCB huyện Núi Thành tiếp tục đề ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (giai đoạn 2021-2026). Huyện hội tiếp tục hỗ trợ động viên CCB không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp người lính Cụ Hồ, tương thân tương ái vươn lên xây dựng cuộc sống ổn định, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng quê hương Núi Thành ngày càng phát triển đi lên trên con đường đổi mới./.

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)