Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

60 năm thảm họa da cam: Hội nạn nhân CĐDC/Dioxin Núi Thành vương lên đáp ứng yêu cầu xã hội

Ngày đăng: 10:11 | 13/08 Lượt xem: 102

Cuộc chiến tranh xâm lược do Mỹ tiến hành ở Việt Nam từ năm 1954 đến 1975 là cuộc chiến tranh dài ngày nhất, có quy mô lớn nhất, đề lại hậu quả nặng nề nhất. Có thời điểm Mỹ đã huy động trên nữa triệu quân, nhiều nước cử đạo quân đánh thuê cùng tham chiến, Mỹ đã điều các binh hùng tướng mạnh với tất cả vũ khí tối tân nhất thời bấy giờ, đều đáng sợ nhất là trong vòng 10 năm từ 1961 đến 1971, Mỹ đã sử dụng khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học(CĐHH) để rải ¼ diện tích Miền Nam nước ta.

Hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học đã làm rừng của Nam Trung bộ, Duyên hải Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ đã bị tàn phá; hơn 3 triệu ha rừng nguyên sinh bị hủy hoại. Môi trường trên toàn miền Nam bị ô nhiễm nặng, các hệ sinh thái bị đảo lộn, một số loài động vật, thực vật bị tuyệt chủng; đã gây cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin (CĐDC/dioxin) và trên 3 triệu người là nạn nhân. Nhiều gia đình nạn nhân có nguy cơ không còn duy trì được nòi giống. Hàng vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, có đời sống thực vật, không có một phút, giây nào có cuộc sống bình thường. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm vợ, là mẹ; nhiều người khác đang chết dần, chết mòn; từng ngày, từng giờ quằn quại, vật vả vì những căn bệnh quái ác liên quan đến CĐDC/dioxin, CĐDC/dioxin đã di chứng xuyên thế hệ.

Máy bay Mỹ rải chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh ở Việt Nam.

Do hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh CĐHH mà Mỹ đã để lại, từ năm 1980 đến nay Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hậu quả của nó, chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho nạn nhân CĐDC. Năm 2004, Hội Nạn nhân CĐCD/dioxin Việt Nam được thành lập, là tổ chức xã hội đặc thù, được Đảng và Nhà nước giao nhiêm vụ, hoạt động theo Điều lệ hội và quy định của pháp luật. Trong Kết luận số 292/TB-TW có nêu “Hội nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam là một tổ xã hội đặc thù, thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội được Đảng và Nhà nước giao”. Việc giải quyết hậu quả CĐDC/dioxin do Mỹ tiến hành trong chiến tranh ở Việt Nam và công việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CĐDC là vấn đề lâu dài, vừa quan trọng và cấp bách hiện nay, vì vậy các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có những biện pháp tiến hành cụ thể để giải quyết tốt nhiệm vụ này.
Từ khi ra đời đến nay đã trải qua 17 năm, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam hoạt động đã đem lại nhiều kết quả rất quan trọng từ công tác tuyên truyền, xây dựng và phát triển hội, vận động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân, hoạt động đối ngoại và đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân CĐDC. Tổ chức hội đã xây dựng, phát triển ở khắp 63 tỉnh, thành trong phạm vị cả nước, 612 quận, huyện, 6.722 xã, phường, thị trấn với trên 400.000 hội viên. Các cấp hội trong cả nước đã vận được hơn 2.663 tỷ đồng từ trong nước và 134,6 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ngoài nước. Từ nguồn vận động được, các cấp hội đã hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân thông qua nhiều chương trình như xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng bán trú, làm nhà tình nghĩa, cấp học bỗng, hỗ trợ các chương trình sinh kế, tặng quà nhân dịp lễ, tế. Hội đã vận động xã hội hưởng ứng ủng hộ vụ kiện các công ty Mỹ sản xuất ra CĐHH để cho quân đội Mỹ đem sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, vụ kiện đang diễn ra hết sức phức tạp nhưng đã đem lại những kết quả về tạo ra dư luận trên thế giới, được nhiều nhân vật cí uy tín, các nhà khoa học, nhiều chính trị gia ủng hộ, Hội đã tiếp nhận được nhiều chương trình từ thiện xã hội mang ý nghĩa xã hội, Chính phủ Mỹ đã có nhiều chương trình phối hợp, viên trợ để tẩy độc môi trường, hỗ trợ nhận đạo cho nhóm người khuyết tật có kết quả.
Năm 2005, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin tỉnh Quảng Nam được thành lập, Hội đã hoạt động ngày càng hiệu quả, cuối năm 2019 tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, các xã, phường, thị trấn đã có tổ chức hội, đến nay đã phát triển được hơn 11.000 hội viên; các cấp hội trong toàn tỉnh đã vận được 87,719 tỷ đồng để hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bằng nhiều chương trình anh sinh xã hội có ý nghĩa và nhân văn, thành tích của hội đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương hạng III, cờ thi đua, nhiều bằng khen của Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Nam. Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, hiện nay toàn tỉnh còn 8 hội cấp huyện, các huyện, thi xã khác, hội đã được sáp nhập với các tổ chức hội quần chúng có chức năng nhiệm vụ tương đồng.
Ngày 19 tháng 6 năm 2006, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Núi Thành được thành lập tại Quyết định số 1826/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Nam. Từ đó đến nay, Hội đã tập trung tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội, đến nay đã có 16/17 xã, thị trấn có tổ chức hội, xây dựng 76 chi hội ở thôn, khối phố; đã phát triển được 1340 hội viên; qua công tác tuyên truyền nhận thức của xã hội về Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin và hậu quả của CĐHH được thấu hiểu hơn; sự quan tâm của lãnh đạo, sự phối hợp của Mặt trận, các ngành, đoàn thể đã mang lại những kết quả rất trân trọng; công tác vận động nguồn lực được các cấp hội tổ chức thực hiện có kết quả, qua 5 năm từ 2016 đến nay Huyện hội và cấp hội cơ sở đã vận động trên 4,7 tỷ đồng, với nguồn lực vận được Hội đã hỗ trợ cho nạn nhân làm mới, sửa chữa 20 căn nhà với tổng kinh phí trên 700.000.000 đồng, hỗ trợ chữa bệnh cho gần 100 lượt nạn nhân bị bệnh nặng, hỗ trợ chăn nuôi được 8 con trâu, bò, tặng 44 xuất học bổng, tặng 2 xe lăn, trao tặng trên 4000 xuất quà nhân dịp lễ, tết, tổ chức khám sàn lọc bệnh tật cho hàng trăm cháu, chắt của người trực tiếp tham gia kháng chiến. Huyện hội đã tiếp nhận sự ủng hộ của trên một nghìn lượt cá nhân, tổ chức trong huyện, trong tỉnh, trên phạm vi cả nước, các tổ chức và cá nhân nước ngoài đã chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Hội đã tích cực vận động xã hội hưởng ứng, tham gia được 12.500 chữ ký của nhân dân trong huyện về vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ sản xuất CĐHH cho quân đội Mỹ đem sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam và đòi hủy bỏ vũ khí hạt nhân của nhân dân Nhật Bản.

Nạn nhân (trái sang): Hồ Thị Hằng, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Hà Thắng Lực, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành

Trong 15 năm kể từ ngày thành lập, Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin huyện Núi Thành đã được các cấp ghi nhận sự cố gắn vượt qua những khó khăn, tích cực tổ chức hoạt động, đã đem lại kết quả, đã được các cấp ghi nhận bằng các hình thức khen thưởng Cờ thi đua, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giấy khen của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Giấy khen của Hội Nạn CĐDC/dioxin tỉnh.
Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin rất biết ơn tấm lòng đã chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của Hội Đồng hương Núi Thành tại thành phố Hồ Chí Minh, của nhiều công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, như Công ty GTECH, Công ty Land Sài Gòn, nhiều tổ chức thiện tâm thành phố, anh Lê Hoài Nam, anh Trần Quốc Hùng, chị Đỗ Thị Thu Thủy, chị Trần Thị Thanh Uyên, anh Trình Mai Xuân Hưng, anh Huỳnh Tám, anh Đỗ Hoàng Long, anh Đặng Cẩm Hùng, anh Bùi Như Khôi, chị Phan Mộng Thu; thành phố Nha Trang có anh Phan Minh Kính; thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có anh Nguyễn Trường, anh Trần Minh Đến; thành phố Đà Nẵng có Công ty trang trí nội thất Tùng Lâm, anh Trần Thanh Sơn… Trên địa bàn huyện Núi Thành phong trào tết “vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, phong trào ủng hộ “Quỹ nhân đạo và Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam” được nhân dân và CBCNVC - CNLĐ nhiệt tình hưởng ứng: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện (Ban Tuyên giáo Huyện ủy), Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình, Ban Quản lý dự án - Quỹ đất huyện; các doanh nghiệp: Công ty Gạch men AnhEm, Công ty Hùng Hoàng Hoa, Công ty Lê Ba, Công ty Thành Xuân Phú, Công ty may Như Thành, Công ty An An Hòa, Công ty Phú Tân, Công ty Xây dựng Núi Thành, Công ty Xây dựng Hà Thành, Công ty Xây dựng Hoàng Thành Nam, Công ty Tín Châu, Công ty tư vấn thiết kế 559 Quảng Nam, Công ty Sài Gòn - Hào Hưng,… đã đồng hành “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.
Kỷ niệm 60 thảm họa da cam ở Việt Nam, và “Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam”- (10/08/1961-10/08/2021), Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin trong toàn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, từng bước thể hiện được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hội có tính chất đặc thù. Nhiều cán bộ hội, hội viên và nạn nhân CĐDC đã cống hiến hết mình cho công tác hội, đã vượt lên trên những khó khăn, bệnh tật góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của CĐDC/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vẫn còn dai dẳng, nhiều nạn nhân, nhiều gia đình nạn nhân CĐDC vẫn còn mang trong mình nỗi đau của chiến tranh, những căn bệnh quái ác, những bệnh dị tật dị dạng đang hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của họ, công lý của nạn nhân CĐDC vẫn chưa được trả lại. Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phải tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng sự mong mõi của xã hội, xây dựng hội ngày càng vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nạn nhân CĐDC, hãy cùng lên tiếng để cho nhân loại trong thời đại văn minh hãy tránh xa vũ khí hóa học, toàn xã hội thực hiện tốt phong trào do Uỷ Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động “Vì nạn nhân chất độc da cam”; “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”./.

Tác giả: Phạm Văn Quyện

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)