Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành tham dự cuộc họp giao ban trực tuyến Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngày đăng: 7:34 | 28/09 Lượt xem: 194

Sáng ngày 26/9/2017, UBND huyện Núi Thành tham dự cuộc họp giao ban trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017 và bàn giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017 do UBND tỉnh tổ chức. Đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND Tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phía huyện Núi Thành có đồng Nguyễn Minh Khả, Phó bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Trần Khanh, Phó chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Mau, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND Huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành hội, đoàn thể huyện, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các địa phương. 

Sau phát biểu khai mạc cuộc họp của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, đồng chí Lê Muộn, Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đến cuối năm 2017 cho biết: Với sự tập trung nỗ lực của các Sở, Ban, ngành đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; Ngoài ra các ngành ở tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn chuyên ngành cũng như tổ chức tập huấn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình NTM đạt được nhiều kết quả nhất định. Hiện nay, đã có 17/18 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới cấp huyện. Thực hiện theo Bộ tiêu chí mới, tính đến ngày 20/9/2017, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của 204 xã là 12,06 tiêu chí/xã, tăng 0,13 tiêu chí/xã so với 6 tháng đầu năm 2017, nhưng giảm 0,44 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016 (Giảm 90 tiêu chí); phát sinh 04 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Tổng ngân sách trung ương, tỉnh đã phân bổ trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2017 là 398 tỷ 705 triệu đồng. Đến ngày 20/9/2017 đã giải ngân được 132 tỷ 742 triệu đồng, đạt tỷ lệ 40,7%.
Tại cuộc họp trực tuyến, đại biểu các huyện, thành phố cũng đã được nghe đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo kết quả triển khai tập huấn, hướng dẫn việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện; tham luận của các huyện Đông Giang, Tiên Phước, thị xã Điện Bàn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Đồng chí Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp đánh giá cao một số địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017; đồng thời nêu lên một số tồn tại, khó khăn cần rút kinh nghiệm. Đồng chí cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các địa phương cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2017./. 

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)