Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả công tác tín dụng chính sách xã hội huyện Núi Thành quý I/2018

Ngày đăng: 7:41 | 20/04 Lượt xem: 225

Trong quý I năm 2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo và triển khai thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của nhà nước; Nghị quyết, kết luận, Quyết định của HĐQT và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn.

Tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý vốn tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích, công tác thu nợ đến hạn, thu lãi, huy động tiết kiệm… đảm bảo đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về các nội dung, chương trình công tác tín dụng chính sách. Phân giao nhanh chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2018 về cho các xã, thị trấn để kịp thời giải ngân đến các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chỉ đạo các thành viên là Chủ tịch UBND xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách tại địa bàn.
Tính đến ngày 31/3/2018, tổng dư nợ NHCSXH huyện đạt 342.231 triệu đồng, tăng 4.405 triệu đồng so với đầu năm 2018, với 13.025 hộ còn dư nợ, gồm 15 chương trình cho vay; trong đó, có 05 chương trình tín dụng có dư nợ tăng 12.253 triệu đồng so với đầu năm, gồm: Cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việt làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xuất khẩu lao động. Tổng doanh số cho vay trong quý đạt 21.966 triệu đồng, bằng 103,27% so với cùng kỳ năm 2017 với 874 lượt hộ vay vốn; doanh số thu nợ đạt 17.562 triệu đồng, bằng 96,16% so với cùng kỳ năm 2017; hoàn thành gần 42% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao tăng trưởng năm 2018; chất lượng tín dụng ở mức cho phép, tỉ lệ nợ quá hạn chiếm 0,04% tổng dư nợ. Duy trì tốt hoạt động của Tổ giao dịch NHCSXH tại Điểm giao dịch 17 xã, thị trấn trên địa bàn. Chất lượng giao dịch tại Điểm giao dịch ngày càng đi vào nền nếp hơn. Nội dung giao dịch được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; việc họp giao ban tại Điểm giao dịch xã, công khai các chính sách tín dụng, dư nợ tiền vay, số dư tiết kiệm... được thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay có được quan tâm thực hiện đạt kết quả. 
Song song với việc triển khai các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách xã hội, việc kiểm tra, giám sát cũng được Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chú trọng. Ngày từ đầu năm 2018, Ban đại diện đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và phân công cụ thể các thành viên để tổ chức kiểm tra ở từng xã, thị trấn. Ngoài ra, Ban đại diện đã chỉ đạo các Hội đoàn thể huyện nhận ủy thác, Phòng giao dịch NHCSXH huyện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các đoàn thể xã, thị trấn, các Tổ TK&VV và hộ vay. Trong quý I có 17/17 thành viên là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã kiểm tra được 22 thôn, 50 Tổ TK&VV và 165 hộ vay.

Quý II/2018, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tập trung huy động các nguồn lực xã hội cho hoạt động tín dụng chính sách, đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại cấp xã… Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2018, không để vốn tồn đọng; trong đó, ưu tiên giải ngân nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm thu hồi nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nhất là xử lý các hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú, các hộ vay chây ỳ. Thực hiện tốt việc trả nợ theo phân kỳ, trả lãi đều hàng tháng của hộ vay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối chiếu nợ vay, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra, phấn đấu đến 30/9/2018 hoàn thành công tác kiểm tra theo kế hoạch 2018 của Ban đại diện huyện, NHCSXH, các đoàn thể huyện, xã với chất lượng tốt hơn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, tồn tại./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)