Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện Núi Thành giai đoạn 2018-2024

Ngày đăng: 16:59 | 16/05 Lượt xem: 117

Ngày 18/8/2017, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 08/5/2018 UBND huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch 66/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018 – 2024 trên địa bàn huyện. Đây là Chương trình hành động quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, liên quan đến đảm bảo việc thực hiện quyền công dân, có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý dân cư, liên quan đến nhiều cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và được thực hiện trong thời gian dài. Với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.
Theo Kế hoạch, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ thống nhất phần mềm quản lý hộ tịch dùng chung trên địa bàn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và thống kê hộ tịch, đẩy mạnh công cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, đồng thời từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo việc thực hiện và kết nối với phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch toàn quốc để phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn huyện, tham mưu cho UBND huyện tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn huyện.
Đài Truyền thanh- truyền hình huyện phối hợp với phòng Tư pháp huyện tăng cường công tác truyền thông về chương trình hành động; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch trên sóng của đài phát thanh cơ sở; nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong việc đăng ký hộ tịch, nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch. 
Công an huyện Núi Thành vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ cho việc tích hợp hộ tịch, tiến tới tích hợp thông tin vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
UBND các xã thị trấn tích cực tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2018 – 2024 trên địa bàn xã một cách có hiệu quả. 

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)