Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Khắc phục những tồn tại trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng: 15:11 | 29/06 Lượt xem: 175

Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Núi Thành thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại cần được nhanh chóng khắc phục...

Những ưu điểm
Mới đây. Đoàn kiểm tra của tỉnh làm việc tại UBND thị trấn Núi Thành và UBND huyện Núi Thành và đã ghi nhận những kết quả nổi bật trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đây. Trước hết tại UBND thị trấn Núi Thành, đoàn kiểm tra nhận thấy đơn vị đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể là các kế hoạch, quyết định về việc phân công cán bộ - công chức kiêm nhiệm làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính. UBND thị trấn Núi Thành cũng đơn giản hóa thủ tục hành chính bằng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc cấp xã, thị trấn và đang thực hiện kiểm tra, rà soát đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, UBND thị trấn Núi Thành thực hiện báo cáo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đảm bảo tương đối kịp thời, đúng hạn, công tác thông tin và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được lồng ghép chỉ đạo trong các cuộc họp của UBND thị trấn Núi Thành, qua đó quán triệt triển khai đến tổ chức, cá nhân biết liên hệ thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính. Về giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Núi Thành, đa số hồ sơ được giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định, nhiều hồ sơ được giải quyết trước hạn. Việc lưu giữ hồ sơ tại UBND thị trấn Núi Thành ở một số lĩnh vực có khoa học, dễ tra cứu như lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội, đất đai, tư pháp...
Tại UBND huyện Núi Thành, qua kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh nhận xét: ngoài việc ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, UBND huyện thực hiện báo cáo, thông tin và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tương đối kịp thời, đúng hạn, thường xuyên; lưu trữ hồ sơ một số lĩnh vực có khoa học, dễ tra cứu. Về việc giải quyết thủ tục hành chính, đa số hồ sơ của các lĩnh vực được giải quyết đảm bảo đúng thời gian quy định, nhiều hồ sơ được giải quyết trước hạn. 

Những tồn tại và giải pháp khắc phục
Bên cạnh những ưu điểm, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND thị trấn Núi Thành và UBND huyện Núi Thành còn một số tồn tại cần được nhanh chóng khắc phục. Theo đoàn kiểm tra của tỉnh, tại UBND thị trấn và UBND huyện, một số hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, tư pháp, hộ tịch không có Biên nhận tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy định; một số phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trên lĩnh vực Lao động – thương binh và xã hội tại UBND thị trấn Núi Thành không ghi cụ thể ngày trả. Về việc giải quyết thủ tục hành chính, một số hồ sơ lưu trữ không có giấy biên nhận, trả kết quả; có một số hồ sơ thuộc lĩnh vực Lao động – thương binh và xã hội tại thị trấn Núi Thành chuyển đến Phong LĐTB&XH huyện theo quy trình liên thông chậm trễ 5 ngày. Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính chưa đúng quy định tại Thông tư 02/2017 của Văn phòng Chính phủ; chưa thực hiện việc niêm yết địa chỉ phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính; chưa triển khai thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công theo quy định của Chính phủ cùng một số tồn tại khác. 
Theo ông Lê Ngọc Quảng – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Trưởng đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trong thời gian tới, Núi Thành tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Trước hết, UBND huyện kịp thời chỉ đạo Bộ phận một cửa, một cửa liên thông cấp huyện và xã, thị trấn khẩn trương tổ chức thực hiện việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính; địa chỉ phản ánh kiến nghị về quy định hành chính đúng theo quy định; thực hiện niêm yết các lĩnh vực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết đầy đủ trên bảng tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện, xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm giải quyết trả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng hạn; triển khai chỉ đạo thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 4 và tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện cùng với các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính để tổ chức và cá nhân biết, tạo thuận lợi cho giải quyết thủ tục hành chính...

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)