Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Huyện Núi Thành nỗ lực trong thực hiện BHYT học sinh

Ngày đăng: 10:19 | 29/08 Lượt xem: 176

Bảo hiểm y tế học sinh giữ vai trò chính trong phát triển y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ. Việc thực hiện BHYT học sinh sẽ góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội, phát triển KTXH và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn. 
Những kết quả tích cực
Trong năm học 2017 - 2018 vừa qua, mặc dù còn những khó khăn nhất định nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, sự chủ động của của BHXH Huyện, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, địa phương, trường học, công tác BHYT học sinh trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 30/6/2018, toàn huyện có 23.721 học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,21%, tăng 5,81% so với năm học trước; 30/47 trường đạt tỷ lệ tham gia BHYT 100%. Trong đó, có 18.922 em học sinh tham gia BHYT trực tiếp tại trường và 4.799 em tham gia theo các nhóm đối tượng khác. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn đối với đối tượng tham gia BHYT nói chung và BHYT học sinh ngày càng nâng lên, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia BHYT đến khám chữa bệnh. Tổng chi phí khám chữa bệnh cho học sinh trong năm học 2017 - 2018 đạt khoảng 5,1 tỷ đồng; cùng với đó, nhờ việc được trích lại kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu khoảng trên 1,12 tỷ đồng nên các trường học đã có điều kiện trong việc mua sắm trang thiết bị y tế trường học, hợp đồng cán bộ y tế để phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các em học sinh. 
Công tác tuyên truyền, quán triệt trển khai thực hiện BHYT đã được các cơ quan, đơn vi, nhất là Ban giám hiệu các trường trên địa bàn thực hiện đạt hiệu quả. Các Ban giám hiệu các trường đã tích cực, trách nhiệm trong công tác triển khai, đôn đốc, đề ra những giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT tại từng đơn vị. Song song với đó, cơ quan BHXH Huyện đã chủ động, kịp thời phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện, các cơ quan hữu quan triển khai kịp thời công tác BHYT học sinh đến các trường; thông báo mức đóng BHYT, hướng dẫn thu và cấp phát thẻ BHYT cho học sinh, sửa đổi thẻ sai thông tin, nhờ vậy đã hạn chế được các sai sót ở các năm học trước.
Quyết tâm thực hiện BHYT học sinh đạt kết quả cao trong năm học mới
Để thực hiện nghiêm Luật BHYT, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, góp phần tăng nhanh độ bao phủ về BHYT học sinh nói riêng và BHYT toàn dân trên địa bàn nói chung, hướng tới mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT, đòi hỏi ngành BHXH, các cơ quan, đơn vị, trường học cần triển khai các nhóm giải pháp đồng bộ, hiệu quả để công tác BHYT học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2018 -2019 cũng như những năm tiếp theo.
Chỉ đạo về vấn đề này, tại hội nghị triển khai công tác BHYT học sinh năm học 2018 - 2019 vừa qua, đồng chí Ngô Đức An, PCT UBND Huyện đã có chỉ đạo đối với BHXH Huyện cũng như các cơ quan liên quan cần tập trung triển khai những giải pháp trọng tâm, cụ thể: 
Đề nghị các BHXH Huyện, các ngành, địa phương tiêp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 – 2015 và 2020; Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Chương trình số 18-Ctr/HU ngày 12/04/2013 của Huyện ủy Núi Thành, Chỉ thị số 20/CT-HU ngày 26/2/2018 của Huyện ủy Núi Thành về tăng cường công tác BHXH-BHYT giai đoạn 2018-2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHYT và các văn bản liên quan để mọi người dân, các bậc phụ huynh và học sinh nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và nghĩa vụ của mỗi người trong tham gia BHYT.
Đề nghị cơ quan BHXH Huyện cần phát huy tính chủ động từ tham mưu, phối hợp triển khai, tổng kết đánh giá, đôn đốc thu… Đổi mới công tác truyền thông bảo đảm tính đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý học sinh, sinh viên cũng như các bậc phụ huynh. Thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nghiệp vụ khoa học, chặt chẽ, tránh phát sinh thêm thủ tục, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi tối đa cho cán bộ chuyên trách BHYT học sinh, sinh viên tại các trường học. Từng cán bộ được phân công làm công tác triển khai, phối hợp cùng nhà trường phải vững nghiệp vụ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế hướng dẫn thực hiện BHYT cho học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung. Xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo thuận lợi trong công tác thu phí, phát hành thẻ, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế.
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục chỉ đạo các trường vận động phụ huynh học sinh tham gia mua BHYT cho các em học sinh đạt chỉ tiêu 100%, đề cao trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường trong việc vận động học sinh tham gia BHYT tại đơn vị trường. Phân công cán bộ Phòng theo dõi công tác BHYT học sinh trên địa bàn để nắm tình hình, có hướng chỉ đạo kịp thời. Sơ kết học kỳ, tổng kết năm học có nội dung đánh giá công tác BHYT và xem đây là một trong những nội dung thi đua của Ngành. Nghiêm túc phê bình các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT thấp so với chỉ tiêu đề ra. Chỉ đạo các trường học sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh và thanh quyết toán theo đúng quy định. 
Đề nghị các Trung tâm y tế Huyện, các cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường củng cố cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh, đặc biệt quan tâm đến công tác khám, chữa bệnh nói chung, khám chữa bệnh đối tượng BHYT nói riêng tại tất cả các Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện và phòng khám TTYT huyện hướng đến sự hài lòng của người tham gia BHYT.
Đối với các trường học trên địa bàn, đồng chí Ngô Đức An cũng yêu cầu các trường phải niêm yết công khai mức thu BHYT học sinh, sinh viên tại trường, tạo điều kiện cho giáo viên, phụ huynh, học sinh nắm bắt kịp thời để tham gia BHYT; chỉ đạo cán bộ làm đại lý thu BHYT học sinh tại trường phối hợp tốt với cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn học sinh tham gia, triển khai thu tiền và lập danh sách gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội để kịp thời cấp thẻ BHYT cho các em theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cho các giáo viên chủ nhiệm triển khai đến 100% học sinh của lớp, của trường tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Cấp thẻ học sinh (có dán ảnh) để học sinh được đảm bảo quyền lợi về KCB cho các em tại các cơ sở KCB. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ BHYT dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường được phân bổ và thanh quyết toán theo quy định; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường.
Với những giải pháp đồng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tổ chức, đoàn thể và sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh, tin rằng công tác BHYT học sinh năm học 2018 - 2019 sẽ đạt kế hoạch đề ra.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)