Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Năm học 2018 – 2019: Ngành giáo dục phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra

Ngày đăng: 15:38 | 06/09 Lượt xem: 292

Ngày 5/9/2018, cán bộ, giáo viên, học sinh toàn huyện phấn khởi khai giảng năm học 2018-2019, khởi động những bước đi đầu tiên cho năm học mới 2018 - 2019.

Đây là năm học thứ tư liên tiếp chúng ta thực hiện Chương trình hành động số 27-CTr/HU, ngày 02/12/2014 của Huyện ủy Núi Thành (khóa XX) về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; năm thứ 2 chúng ta thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/HU, ngày 18/10/2017 của Huyện ủy Núi Thành (khóa XXI) về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; năm đầu triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và là năm bản lề trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của Huyện Đảng bộ. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà tập trung huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
Những kết quả đạt được
Nhìn lại năm học 2017 - 2018 vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên, CNVC ngành giáo dục huyện nhà đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Chương trình hành động số 27 của Huyện ủy Núi Thành về thực hiện Nghị quyết số 29 về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế” đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường Mẫu giáo và Phổ thông trên địa bàn cụ thể hóa thành nhiệm vụ, công việc phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị trường học và đang mang lại những hiệu quả thiết thực; việc triển khai thực hiện các cuộc vận động như “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”… đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các trường với nhiều hoạt động sôi nổi như thi đua tự học, tự rèn, học tập và làm theo lời Bác… Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp học tiếp tục được đầu tư, nâng cấp đến nay đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo phục vụ tốt công tác dạy và học tại các cấp học trên địa bàn. Công tác phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng được duy trì tốt, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia có chuyển biến, đến nay toàn huyện có 45/61 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng dạy và học ở từng cấp học không ngừng được nâng lên, năm học 2017 - 2018, toàn huyện có 99,34% học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, 99,12% học sinh tốt nghiệp THCS, nhiều em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và Quốc gia. Nhiều điển hình tiên tiến của ngành giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh, Huyện tặng bằng khen, chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến.
Quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học mới
Bước vào năm học 2018-2019, toàn huyện có gần 25.500 HS các cấp học đến trường học tập tại 64 trường mẫu giáo, phổ thông trên địa bàn. Phát huy những thành tích đạt được, toàn ngành giáo dục huyện nhà sẽ tiếp tục nỗ lực, quyết tâm để thực hiện tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm học mới đề ra, trong đó trọng tâm là:
Thứ nhất, thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI của đảng bộ huyện Núi Thành.
Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động và các phong trào thi đua do Ngành GD&ĐT phát động. Chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới GD&ĐT; nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ quản lý của ngành về trách nhiệm vai trò của người đứng đầu thực hiện đổi mới căn bản toàn diện nhiệm vụ GD&ĐT.
Thứ ba, triển khai mạnh mẽ đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan, tránh bệnh thành tích trong giáo dục. Chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở trường lớp, thiết bị học tập để triển khai thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới lớp 1 trong năm học 2019- 2020.
Thứ tư, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, THCS và công tác xóa mù chữ. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của các cơ sở GD&ĐT, tăng tỷ lệ cơ sở giáo dục được đánh giá ngoài. Đẩy mạnh công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.
Thứ năm, tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, nâng cao chất lượng đầu vào. Thực hiện công tác phân luồng sau THCS theo đúng lộ trình quy định. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt môn học tiếng Anh ở các cấp học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục. Huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, thiết bị giáo dục hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của HS. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT, tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt, biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Quang cảnh học sinh dự Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Chỉ đạo về thực hiện nhiệm vụ năm học mới, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 vừa qua, đồng chí Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cần quan tâm xây dựng mô hình giáo dục chất lượng cao, đáp ứng sự đổi mới; đặc biệt quan tâm tới đổi mới dạy học tích hợp, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh; quan tâm bồi dưỡng giáo viên trên cơ sở chuẩn nghề nghiệp; quan tâm tới học sinh yếu kém… Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng, củng cố kết quả phổ cập giáo dục. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật… Phối hợp với các ngành, địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp học phục vụ năm học mới; Phối hợp với Phòng Nội vụ sắp xếp, điều hòa đội ngũ giáo viên các trường, các cấp học trên địa bàn nhằm đảm bảo đội ngũ thầy giáo, cô giáo phục vụ công tác dạy và học trong năm học 2018 – 2019 và xây dựng các phương án, đề án sáp nhập các trường học theo tinh thần Nghị quyết 19 của BCH TW. 
Đồng thời đồng chí Phó chủ tịch UBND Huyện cũng yêu cầu các trường Mẫu giáo, phổ thông trong toàn huyện cần xây dựng kế hoạch quy chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương để nâng cao chất lượng dạy và học; phòng chống bạo lực học đường; làm tốt công tác trao đổi thông tin giữa gia đình và nhà trường, nắm bắt năng lực, trình độ chuyên môn của giáo viên để từ đó có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy và học; chú trọng việc học đi đôi với hành, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần phối hợp với các trường, ngành giáo dục làm tốt hơn nữa trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên, nắm bắt số lượng học sinh, điều kiện học tập, đảm bảo các chế độ chính sách cho các em học sinh; kiểm tra lại các tiêu chí để có kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đối với Chi bộ các nhà trường cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nâng cao năng lực giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ giáo viên của các nhà trường. Đẩy mạnh tinh thần đoàn kết trong tập thể cán bộ, giáo viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của trường, của ngành giáo dục.
Với sự quan tâm chăm lo của Huyện ủy, UBND Huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng, ban, ngành, địa phương trong huyện và tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của tập thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh trong toàn huyện, tin tưởng ngành giáo dục huyện nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới 2018 - 2019./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)