Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện các tiêu chí và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Núi Thành

Ngày đăng: 14:38 | 19/10 Lượt xem: 189

Đến thời điểm nầy, năm 2018 sắp khép lại, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Núi Thành đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện tại, 3 xã: Tam Anh Nam, Tam Nghĩa, Tam Quang đang phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay...
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm nầy, toàn huyện Núi Thành đạt 226/285 tiêu chí, bằng 79, 29%, tăng 18 tiêu chí so với năm 2017. Cụ thể, nhóm xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và năm 2017 gồm Tam Xuân I, Tam Xuân II, Tam Hòa, Tam Mỹ Đông và Tam Giang đạt 95/95 tiêu chí, bình quân 19 tiêu chí/ 1 xã. Đối với xã Tam Mỹ Đông, chợ nông thôn nằm trong quy hoạch giai đoạn 2016-2025 của tỉnh, mặc dù hiện nay chợ Tam Mỹ Đông chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng khu chợ cũ vẫn hoạt động phục vụ nhân dân, đảm bảo các tiêu chí chợ nông thôn. Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 gồm Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây, Tam Tiến, Tam Hải, Tam Anh Nam, Tam Quang đạt 89/114 tiêu chí, chiếm 70,07%, bình quân đạt 14,83% tiêu chí/1 xã. Đối với 3 xã phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018 là Tam Anh Nam đạt 17/19 tiêu chí, Tam Nghĩa và Tam Quang, mỗi xã đạt 16/19 tiêu chí. Nhóm xã phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt ít nhất 15 tiêu chí là Tam Anh Bấc, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh đến nay đạt 42/76 tiêu chí, bình quân mỗi xã đạt 10,5 tiêu chí.
Nằm tromg nội dung xây dựng nông thôn mới, năm 2018, huyện Núi Thành tập trung xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến thời điểm nầy, toàn huyện Núi Thành đã có 18 thôn triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 109/180 tiêu chí, bình quân 6,06 tiêu chí/thôn.
Năm 2017, huyện Núi Thành có thôn Đông Xuân, xã Tam Giang đã được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các thôn Thanh Trà (xã Tam Nghĩa), thôn Sâm Linh Tây (xã Tam Quang), thôn Nam Định (xã Tam Anh Nam) phấn đấu đạt tiêu chí và công nhận "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu", đảm bảo lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018. Các thôn Phước Lộc (xã Tam Tiến), thôn Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây), thôn Phú Hưng (xã Tam Xuân I), thôn An Khuông (xã Tam Xuân II), thôn Phú Quý 2 (xã Tam Mỹ Đông), thôn Đông Tân (xã Tam Hòa) phấn đấu được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2019. Thôn Long Thạnh Đông (xã Tam Hải), thôn Đông Hải (xã Tam Anh Bắc), thôn Đức Phú (xã Tam Thạnh), thôn Phú Đức (xã Tam Trà), thôn Phú Hòa (xã Tam Sơn) phấn đấu được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.
Riêng xã Tam Xuân II đã đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Xã phấn đấu đạt thêm 5 thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2020. Riêng năm 2018, xã Tam Xuân II đã xây dựng thêm 3 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu là Phú Nam Bắc, Thạch Hưng và Bích Ngô Đông.
Theo UBND huyện Núi Thành, dự kiến đến ngày 31.12.2018, tổng số tiêu chí các xã xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn của toàn huyện là 245/285, bằng 85,96%, tăng 37 tiêu chí so với cuối năm 2017, bình quân mỗi xã đạt 16,33 tiêu chí, tăng 2,46 tiêu chí/xã, không tính các xã đã đạt chuẩn 19 tiêu chí từ năm 2017 trở về trước.
Hiện tại, các xã trên địa bàn huyện Núi Thành đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nhằm hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới theo đúng lộ trình.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)