Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nâng cao công tác phản biện, giám sát

Ngày đăng: 8:16 | 24/10 Lượt xem: 175

Thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, địa phương sớm tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các Kế hoạch, Chỉ thị, Quy định... làm cơ sở chỉ đạo đồng bộ trong cả hệ thống chính trị. Đồng thời có kế hoạch triển khai cụ thể, sát với thực tế yêu cầu tình hình, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, địa phương. Góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, phản biện trên địa bàn trong thời gian qua.
Về công tác giám sát, sau 5 năm triển khai, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì tổ chức giám sát 24 cuộc tại 32 đơn vị, địa phương. Phối hợp tham gia 18 cuộc cùng các tổ chức chính trị, xã hội huyện. Trong đó giám sát bằng văn bản 12 cuộc, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề 09 cuộc. Cụ thể như giám sát thực hiện Quyết định 02 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động thôn, khối phố, giám sát việc cấp Bảo hiểm y tế cho Nhân dân và hộ nghèo, giám sát việc thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về đổi mới nội dung hoạt động của Mặt trận và đoàn thể, giám sát Quy trình rà soát hộ nghèo... Phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn, giám sát tình hình kinh doanh, mua bán, sử dụng phân bón vô cơ, giám sát công tác phòng chống bạo lực gia đình... Ngoài ra còn tham gia hàng chục cuộc giám sát cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân huyện về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các xã, thị trấn, các đơn vị như giám sát việc quản lý hiện trạng, giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất công,giám sát công tác quản lý nhà nước đối với thanh niên...
Đặc biệt trong công tác phản biện xã hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức phản biện 14 nội dung, trong đó phản biện bằng hình thức gửi dự thảo văn bản để lấy ý kiến phản biện xã hội 12 nội dung như: phản biện Đề án phát triển du lịch, Đề án phát triển kinh tế xã hội miền biển, Đề án xây dựng chợ và khu phố chợ Trạm, đề án phát triển xã đảo Tam Hải... Phản biện bằng hình thức tổ chức hội nghị 02 nội dung, đó là: phản biện Đề án đề nghị công nhận đô thị (thị trấn Núi Thành) mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4, phản biện Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc Kor.
Tại cấp xã, Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã chủ trì tổ chức giám sát 197 cuộc và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã giám sát 89 cuộc có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn, hội viên và nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng xã, thị trấn đã tổ chức thanh tra, giám sát 446 vụ việc. Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 532 công trình xây dựng cơ bản. Qua đó đã kiến nghị, xử lý 16 công trình vi phạm, đơn vị thi công đã và đang khắc phục, trong đó có 02 công trình phải phá bỏ hoàn toàn xây mới lại, góp phần nâng cao chất lượng các công trình để phục vụ lâu dài cho nhân dân.
Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn đã tổ chức phản biện 46 nội dung về xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự... trong đó phản biện bằng hình thức gửi dự thảo văn bản: 35 nội dung, tổ chức hội nghị phản biện 09 nội dung. Về nội dung phản biện, nhiều xã, thị trấn tổ chức phản biện các nội dung rất sát đòi hỏi, yêu cầu đặt ra của cuộc sống như Tam Anh Nam: phản biện đề án Trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho nhân dân, Tam Anh Bắc: phản biện đề án Trả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã, giai đoạn 2018 – 2020, Tam Thạnh: phản biện phương án vị trí xây dựng Nhà văn hóa thôn Trường Thạnh, Tam Hiệp phản biện dự án đường nối Cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi về vấn đề tác động môi trường...
Có thể khẳng định thông qua hoạt động phản biện giám sát, đã kiến nghị với chính quyền cùng cấp chấn chỉnh những việc làm không đúng với quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và thu hồi ngân sách chi không đúng, đồng thời kiến nghị với chính quyền tổ chức niêm yết công khai, minh bạch trong nhân dân theo quy định của pháp luật để Nhân dân biết và giám sát, tham gia phản biện các dự thảo Nghị quyết, đề án, chương trình mà Đảng, HĐND, UBND cùng cấp ban hành liên quan đến quyền lợi của Nhân dân để cơ quan soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của đời sống xã hội; những vấn đề Nhân dân bức xúc được lãnh đạo huyện, xã quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường.
Thông qua việc thực thi pháp luật được nghiêm minh, đồng thời gắn chặt với việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhân dân, dân chủ cơ sở được phát huy. Hay nói rõ hơn, là quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét. Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể chính trị gắn bó hơn. Và ở chính bản thân của tổ chức Mặt trận và các đoàn thể, thông qua việc triển khai thực hiện và thực hiện tốt công tác phản biện, giám sát cũng đồng thời đã triển khai hiệu quả nội dung Kết luận 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Và chắc chắn niềm tin trong Nhân dân vào Mặt trận, đoàn thể, vào Đảng, vào hệ thống chính trị được nâng lên rất cao. Và khi dân chủ được phát huy tất yếu sẽ phát huy tốt hơn nữa nội lực trong Nhân dân để thực hiện các chương trình, mục tiêu, đề án...; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ... mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Tác giả: Đinh Hiếu Trung

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)