Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia – Nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 22:17 | 04/02 Lượt xem: 148

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhằm chuẩn hóa các điều kiện về tổ chức, quản lý nhà trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, huy động các nguồn lực để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp GDĐT. 

Xác định được mục đích quan trọng đó, những năm qua Phòng GDĐT huyện Núi Thành đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lập kế hoạch, quy hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các trường trong việc xây dựng và duy trì kết quả trường đạt chuẩn quốc gia, thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo khảo sát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học, xác định mục tiêu ưu tiên của từng trường để đầu tư hoàn thiện đạt chuẩn. 

Hiện nay, toàn huyện có 67 trường trong đó: Mầm non: 20 trường (3 trường tư thục), Tiểu học: 25 trường, THCS: 17 trường, THPT: 3 trường, 01 trường Trung cấp Nghề của tỉnh đóng chân trên địa bàn và 01 trường Cao đẳng Nghề Ô tô Trường Hải… Các tổ chức trong nhà trường từ cấp học mầm non đến trung học phổ thông được kiện toàn đầy đủ, 100% trường có chi bộ đảng, có tổ chức công đoàn và đoàn thể, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Phòng GDĐT thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra đơn vị trường học trong lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng trường chuẩn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn kiểm tra khảo sát để rà soát cơ sở vật chất, sửa chữa trường học, xây dựng mới các phòng chức năng, phòng bộ môn, đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn; chỉ đạo hoạt động chuyên môn, hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tích cực tham mưu lãnh đạo các cấp quan tâm tạo điều kiện về mặt cơ chế để huy động đóng góp, hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cho các đơn vị trường học xây dựng theo yêu cầu Thông tư hướng dẫn. Chính vì vậy, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện Núi Thành tăng nhanh đạt chỉ tiêu kế hoạch trong từng giai đoạn.

Ngay từ những năm đầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhìn chung hệ thống trường lớp trên toàn huyện cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu học tập của học sinh trong thời điểm hiện tại. Quy mô mạng lưới trường lớp được phân bố cơ bản phù hợp với từng vùng miền. Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, của địa phương Núi Thành trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương đã không ngừng lớn mạnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Kết quả tính đến tháng 12 năm 2018, số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện là 48/59 trường, chiếm tỉ lệ 81.35% (tăng gần 50% so với đầu nhiệm kỳ là 43%) trong đó: cấp THCS: 15/17 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 88.23%; cấp Tiểu học: 22/25 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 88% (số trường đạt chuẩn mức 1: 20 trường tỷ lệ 80%, số trường đạt chuẩn mức 2: 02 trường tỷ lệ: 8%); cấp Mầm non: 11/17 trường tỷ lệ 64,7% (01 trường mầm non đạt chuẩn mức 2).

Nhận thức rõ phát triển giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện việc chuyển quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, chăm lo bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và kỹ năng sống cho học sinh, đổi mới các hoạt động giáo dục, gắn bó với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành. Học sinh các cấp học ngày càng được quan tâm nhiều hơn qua việc đầu tư trang thiết bị, đầu tư đội ngũ và thực hiện chương trình dạy học. Ban đầu học sinh Mầm non không có bán trú, số cháu học hai buổi trên ngày rất hạn chế nhưng đến nay 100% cháu của tất cả các trường được học hai buổi trên ngày, được ở lại bán trú và được hưởng chế độ chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng theo chương trình giáo dục Mầm non mới. Học sinh Tiểu học từ chỗ học 1 buổi/ngày, đến nay số học sinh học 2 buổi/ngày đã tăng đáng kể (99,5%), từ chỗ chỉ học văn hóa đến được học thêm các môn tự chọn, kỹ năng sống và ngoại ngữ, được thụ hưởng các chương trình dự án trong học tập và các hoạt động bổ trợ khác.

Hằng năm, các đơn vị trường học luôn bám sát chương trình, kế hoạch của Bộ GDĐT để thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách có hiệu quả. Cho đến nay, quan điểm dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh được thực hiện một cách triệt để, lối dạy học một chiều, thuyết giảng, thiên về cung cấp kiến thức đã được thay bằng cách dạy học hướng dẫn người học chủ động thực hiện các hoạt động chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng kiến thức. Việc thực hiện triển khai đổi mới chương trình, đổi mới phương pháp dạy học đạt kết quả tốt. Chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục có những chuyển biến rõ nét và vững chắc ở các cấp học, có nhiều mô hình và giải pháp đặc thù nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, 100% trẻ 5 tuổi được hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và được đánh giá theo bộ chuẩn trẻ 5 tuổi; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm. Tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình Tiểu học hằng năm đạt 100%. Tỉ lệ học sinh THCS lên lớp hằng năm 95% đến 99,5%; Chất lượng giáo dục huyện Núi Thành trong những năm xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt được nhiều thành quả cao so với mặt bằng chung giáo dục toàn tỉnh đó là: Công tác phổ cập giáo dục (PCGD) TH đúng độ tuổi, PCGD THCS, PCGD MN cho trẻ 5 tuổi đều được duy trì vững chắc qua từng năm; về chất lượng giáo dục toàn diện đã có nhiều thế hệ học sinh trưởng thành và trở thành những công dân có ích, những con người lao động cống hiến trên mọi mặt của đời sống xã hội.

Có thể khẳng định rằng, trong những năm thực hiện phong trào xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện Núi Thành đã có nhiều thay đổi tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong quá trình đổi mới đất nước.

Thành công của Giáo dục huyện Núi Thành hôm nay phải nói đến sự quan tâm sâu sát, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTTVN huyện, sự đóng góp tích cực từ những tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành, từ những tình cảm, sự cộng đồng trách nhiệm chung của nhân dân, sự quan tâm chia sẻ của toàn xã hội, tất cả vì thế hệ tương lai của quê hương và sự phồn vinh của đất nước.

Tuy nhiên, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia thời gian qua, vẫn chưa đảm bảo yêu cầu so với mặt bằng chung của toàn tỉnh. Quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, hạn chế cần khắc phục:

Việc phối kết hợp với các ban ngành liên quan trên địa bàn có lúc, có nơi chưa được đồng bộ, chưa cụ thể, dẫn đến chưa huy động được tối đa sự tham gia của xã hội, của cộng đồng cho giáo dục.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa thật sự đồng đều ở một số đơn vị trường học nên việc nâng cao chất lượng toàn diện theo hướng đổi mới chưa đạt hiệu quả tối ưu; đời sống của cán bộ, giáo viên còn nhiều khó khăn, nhất là giáo viên mầm non, thời gian làm việc nhiều, áp lực công việc lớn nhưng đãi ngộ chưa tương xứng… đội ngũ nhân viên ý tế, thư viện, thiết bị chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Một số địa phương chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành để xây dựng trường chuẩn theo như kế hoạch đề ra. Một bộ phận cán bộ quản lý thiếu năng động, linh hoạt, sáng tạo và ngại khó trong triển khai thực hiện. 

Mục tiêu đặt ra từ nay đến năm 2020 là: 100% các trường MN, TH, THCS đạt chuẩn quốc gia, cụ thể: cấp THCS: 17/17 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 100%; cấp Tiểu học: 25/25 trường đạt chuẩn, tỷ lệ 100% (số trường đạt chuẩn mức 1: 15 trường tỷ lệ 60%, số trường đạt chuẩn mức 2: 10 trường tỷ lệ: 40%); cấp Mầm non: 18/18 trường tỷ lệ 100% (số trường đạt chuẩn mức 1: 13 trường tỷ lệ 76,47%, số trường đạt chuẩn mức 2: 4 trường tỷ lệ 23.52%)

Để thực hiện tốt mục tiêu trên toàn ngành cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tham mưu cụ thể, đồng thời có giải pháp đồng bộ để tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia - nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện, trong đó cần thực hiện thêm một số giải pháp sau:
Một là, các cấp quản lý giáo dục cần tăng cường sự chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt các nội dung: xây dựng đề án phát triển với lộ trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ để đảm bảo duy trì và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia; triển khai thực hiện đề án một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn của đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác hỗ trợ về chuyên môn và kỹ thuật.

Hai là, làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả của công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, sẻ chia và hỗ trợ của toàn xã hội cùng với giáo dục để kết quả xây dựng trường chuẩn ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

Ba là, tích cực phối hợp với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể các cấp để huy động sự tham gia, cộng đồng trách nhiệm trong công tác giáo dục nói chung và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nói riêng.

Bốn là, tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho phát triển giáo dục nói chung và xây dựng trường đạt chuẩn nói riêng. Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm, quý bậc phụ huynh để tăng cường các giải pháp phát triển giáo dục cũng như cải tạo cơ sở vật chất trường học.

Năm là, tiếp tục thực hiện các giải pháp về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các đơn vị trường học, đảm bảo đủ về số lượng, hoàn thiện về cơ cấu và chất lượng cao; thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp với đối tượng học sinh, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo và năng lực của người học.

Sáu là, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; triển khai tốt các cuộc vận động và các phong trào của ngành, đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, giáo dục an toàn giao thông, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục kỹ năng thực hành hướng nghiệp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 không còn nhiều, song nhiệm vụ của ngành GDĐT của huyện trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa ban huyện là việc làm rất lớn và rất quan trọng vừa mang tính cấp thiết vừa mang tính lâu dài, đòi hỏi cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành phát huy cao độ, nâng cao chất lượng dạy và học góp phần thực hiện thành công việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn toàn huyện. 

Tác giả: Công Hiệu - Tường Vy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)