Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tam Thạnh làm tốt công tác vận động các quỹ

Ngày đăng: 11:18 | 28/02 Lượt xem: 127

Tam Thạnh là một xã miền núi của huyện Núi Thành, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn với 70% dân số làm nông lâm nghiệp, địa hình chủ yếu là đồi núi, dân cư phân bố thưa thớt, giao thông còn gặp nhiều khó khăn cách trở...Chính vì thế sau nhiều năm xây dựng, so với anh em bè bạn, Tam Thạnh vẫn còn là một xã chậm phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao so với mặt bằng chung của huyện. Các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã không nhiều. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến việc triển khai cuộc vận động các quỹ trong đó có quỹ BTTE trên địa bàn xã trong thời gian qua. Với những khó khăn là vậy, nhưng xuất phát từ mục đích ý nghĩa của cuộc vận động, nhằm phát huy tinh thần nhân văn cao đẹp, nâng cao vai trò, trách nhiệm Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT TQVN, các ban ngành đoàn thể xã cũng như vai trò, trách nhiệm của cộng đồng, toàn xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em hòa nhập cùng với cộng đồng, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” đối với công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, người có công với nước. gia đình có công với cách mạng. Quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống.


Với mục đích ý nghĩa đó, hàng năm Đảng ủy, UBND đã lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp cụ thể bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, thành lập Ban vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ vì người nghèo, giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban vận động, tổ chức triển khai vận động trong nhân dân vận, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm ủng hộ kết quả đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2016 tổng 3 quỹ đã vận động 68.068.000/58.630.000 đạt 116,10%. Năm 2017, 79.586.000/48.735.00 đạt(163,30%). Năm 2018, 51.806.000/40.260.000 đạt 128,68%. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực, thể hiện được nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân văn trong việc quan tâm, chăm lo đến đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Thạnh.

Để làm tốt công tác vận động các quỹ trong thời gian đến cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên đài truyền thanh, trong các chương mục phát thanh địa phương, qua các hội nghị, các cuộc mít tin, họp dân về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; chăm sóc đối tượng chính sách, người nghèo để các ban, các ngành, mặt trận đoàn thể, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng các quỹ.
2. Rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Quản lý các quỹ trong đó phân rõ công trách nhiệm cho từng thành viên theo đúng thành phần và trách nhiệm. Tăng cường công tác tham mưu của bộ phận thường trực Ban Quản lý các quỹ.
3. Bám sát chi tiêu giao ngay từ đầu năm, thành lập Ban vận động các quỹ, ban hành kế hoạch triển khai vận động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành Ban vận động đứng điểm các thôn. Các đồng chí thành viên ban vận động nâng cao tình thần trách nhiệm, theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch vận động đặc biệt các đồng chí trong ban vận động xuống sát cơ sở phối hợp với Trưởng thôn, các tổ trưởng đến từng ngõ, gõ từng nhà để vận động nhân dân. Đồng thời chú trọng và tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của các đơn vị, các mạnh thường quân, các nhà hổ tâm cùng chung tay đóng góp xây dựng các quỹ. 
4. Sử dụng, quản lý, chi tiêu các quỹ một cách hợp lý, ý nghĩa và đúng quy định của Nhà nước. Đặc biệt chú trọng công tác công khai, minh bạch trong việc vận động, sử dụng các quỹ.
5. Mặt trận, các ban, ngành đoàn thể đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; đối tượng chính sách, người nghèo.
6. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc trẻ em, quan tâm đến hộ nghèo một cách ý nghĩa, thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ trong xã hội về tinh thần trách nhiệm đối với việc chăm lo cho chế độ chính sách, trẻ em và người nghèo. 
7. Đối với những hộ chai lỳ, không tham gia các quỹ, Ban vận động cùng với Ban nhân dân thôn lập danh sách mời lên, tuyên truyền, vận động nhằm tạo ra sự chuyển biến trong nhận thức, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc ủng hộ các quỹ.
8. Hằng năm tổ chức hội nghị tổng kết về công tác vận động các quỹ nhằm biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động các quỹ. Đồng thời nhìn nhận lại những tồn tại để đề xuất những giải pháp hiệu quả, sát thực với địa phương trong công tác vận động các quỹ.

Tác giả: Huỳnh Văn Cường

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)