Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Quý II/2019: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng chính sách xã hội

Ngày đăng: 8:36 | 08/05 Lượt xem: 172

Trong quý I, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo và triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghị quyết, kết luận, quyết định của HĐQT và Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh về thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn;

tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hoạt động của NHCSXH huyện, các đoàn thể nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn có sự phối hợp chặt chẽ, tập trung các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nên chất lượng tín dụng được đảm bảo. Doanh số cho vay bằng 139,7%, doanh số thu nợ bằng 145,3% so với cùng kỳ năm 2018, tổng dư nợ đạt 365.524 triệu đồng, cao hơn đầu năm 5.169 triệu đồng (tăng trưởng 1,5%); chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,062% tổng dư nợ. Kết quả trên đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
Bước vào quý II/2019, Ban đại diện HĐQT NHCSXH Huyện phấn đấu tập trung thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch như: Hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao, giữ vững chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức dưới 0,04%, tỷ lệ thu lãi đạt từ 99% lãi phải thu trở lên; hoàn thành 90% chỉ tiêu huy động vốn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu khác được giao. Để đạt được kết quả nêu trên, đồng thời hạn chế những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi thành viên HĐQT NHCSXH huyện, Phòng Giao dịch NHCSXH Huyện và các ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp và triển khai đồng bộ các giải pháp trên từng địa bàn, ngành, lĩnh vực để hoàn thành nhiệm vụ để ra, trong đó có thể tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp trọng tâm như:
Tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó cần chú trọng tuyên truyền để nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người vay vốn chính sách xã hội. Tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; NHCSXH huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung các văn bản nêu trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền, trách nhiệm của các đơn vị nhận ủy thác và NHCSXH đối với tín dụng chính sách nhất là công tác quản lý vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.
Đẩy mạnh công tác huy động vốn, tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức cá nhân theo lãi suất thị trường, tương đương với các ngân hàng thương mại do Ngân hàng nhà nước quy định tại 17 Điểm giao dịch xã và tại trụ sở NHCSXH huyện, phấn đấu hoàn thành vượt mức được giao năm 2019, trước mắt đến hết quý II hoàn thành ít nhất 90% kế hoạch, nhằm đáp ứng nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2019, không để vốn tồn đọng. Nghiêm túc thực hiện đúng quy trình cho vay, nhất là việc bình xét cho vay tại tổ TK&VV phải đúng quy định, có sự tham gia trực tiếp của đoàn thể cấp xã, trưởng thôn; người được vay phải đúng đối tượng theo quy định và có khả năng sử dụng, hoàn trả vốn để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
Cần có các giải pháp tốt hơn nhằm thu nợ quá hạn, kiểm soát chặt chẽ nợ đến hạn, không để phát sinh mới nợ quá hạn, nhất là xử lý các hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú, các hộ vay chây ỳ. Thực hiện tốt việc trả nợ theo phân kỳ, trả lãi đều hàng tháng, tiếp tục vận động hộ vay gửi tiết kiệm thông qua tổ đều hàng tháng để tích lũy trả nợ dần, nâng tỷ lệ thu nợ thực tế đạt trên 95%. Tăng cường hoạt động của tổ đôn đốc thu hồi nợ xấu. 
Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể nhận ủy thác cấp xã, chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo, đôn đốc hoạt động của tổ TK&VV, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc. Đối với các tổ TK&VV, rà soát sắp xếp từng bước các thành viên tổ theo cụm dân cư liền kề, thực hiện tốt quy ước hoạt động của tổ đã được UBND xã phê duyệt, thường xuyên thăm hỏi, giám sát quá trình sử dụng vốn của hộ vay. Kiên quyết thay đổi các tổ trưởng tổ TK&VV hoạt động hiệu quả thấp, sắp xếp các tổ có số lượng thành viên ít để tăng số lượng thành viên, tạo thuận lợi cho tổ hoạt động, phấn đấu tăng dần tổ xếp loại tốt, không có tổ trung bình, yếu.
Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã, thực hiện tốt các nội dung trong giao dịch, thực hiện giao ban hàng tháng đều đặn, hiệu quả; công khai kịp thời các chính sách tín dụng, dư nợ tiền vay, phối hợp tốt với UBND cấp xã, các ngành, đoàn thể, các thôn, khối phố để quản lý tốt vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn tài sản trong hoạt động giao dịch. 
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối chiếu nợ vay, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra. Phấn đấu đến 30/6/2019 hoàn thành 70% công tác kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 của Ban đại diện huyện, NHCSXH, các đoàn thể huyện, xã với chất lượng tốt hơn đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, tồn tại.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)