Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam

Ngày đăng: 8:06 | 30/05 Lượt xem: 355

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6), Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 8/6/2019).

Mục đích hướng đến của các hoạt động năm nay là tăng cường sự tham gia của các ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể, các hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn, công ty nhà nước, tư nhân, các tổ chức xã hội trong các hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo Việt Nam; thu hút và huy động sự tham gia rộng rãi của tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội. Yêu cầu đặt ra trong đợt hoạt động nầy là hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” (Air Pollution) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất – kinh doanh trên toàn cầu; Ngày Đại dương Thế giới (8/6) với chủ đề “Giới và đại dương” (Gender and The Oceans) nhằm kêu gọi mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương; thực hiện chủ trương đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức cộng đồng.

Các địa phương, đơn vị đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6), Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 8/6/2019), tạo thành chuỗi hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường”. Nội dung hoạt động đối với Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới là tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ Tám (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiếm năng của biển, đảo Việt Nam; các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; tiếp tục tuyên truyền, biểu dương những cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo…
Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6): Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, chú trọng tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, khu, cụm công nghiệp; thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sớ sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải, đồng thời tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí; tập trung kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là tại các khu đô thị, huy động sự tham gia của cộng đồng đối với việc kiểm soát khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, năng lượng, giao thông, xây dựng và các nguồn khí thải khác...
Với các nội dung trên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể cần đồng loạt tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới (ngày 5/6), Ngày Đại dương Thế giới (ngày 8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ ngày 1 đến ngày 8/6/2019).

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)