Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành quyết tâm giành thắng lợi trong năm học mới 2019-2020

Ngày đăng: 16:34 | 06/09 Lượt xem: 110

Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2019-2020, ngay từ khi kết thúc năm học 2018-2019, huyện Núi Thành đã bắt tay vào chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới: Huyện tranh thủ được nhiều nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp, mua sắm thêm trang thiết bị đảm bảo tốt cho dạy và học.

Bước vào năm học mới 2019-2020, huyện Núi Thành có 59 trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở và 3 trường trung học phổ thông đều được tu sửa, xây mới hết sức khang trang; trong đó có 49 trường đã đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ hơn 81% tổng số trường học trên địa bàn huyện; Trong đó có 11 trường mẫu giáo, 22 trường tiểu học, 15 trường trung học cơ sở và 1 trường Trung học phổ thông; có 47 trường đạt chuẩn mức độ 1 và 2 trường đạt chuẩn mức độ 2. Huyện cũng đã xây dựng củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho ngũ giáo viên, cán bộ công nhân viên: Bổ nhiệm 25 hiệu trưởng, hiệu phó các trường học trên địa bàn huyện.

Năm học 2019-2020, Ngành giáo dục- Đào tạo huyện Núi Thành với quyết tâm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025" gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đối với giáo dục mầm non: Đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng giáo dục ngành học mầm non. Giáo dục phổ thông: Nâng cao giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các chương trình của năm học, tổ chức tốt các kỳ thi, kiểm tra, đánh giá, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, đổi mới công tác quản trị, tăng cường quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; triển khai rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, điều chỉnh số lượng học sinh/ lớp và quy mô lớp học một cách hợp lý để nâng cao chất lượng giáo dục; tạo điều kiện chuyển đổi mô hình trường mầm non, phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có xã hội hóa cao theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Năm học 2019-2020, Ngành giáo dục- Đào tạo huyện Núi Thành tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, trên tinh thần tự học, tự nghiên cứu của giáo viên, đồng thời tổ chức sâu rộng sinh hoạt chuyên đề về dạy và học, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên đáp ứng tốt yêu cầu vị trí việc làm; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các trường học, cấp học; ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học và quản lý giáo dục; đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; phát huy tính chủ động tích cực, tự học của học sinh để phát huy trí tuệ và năng lực học của học sinh.
Trên cơ sở của nhiệm vụ năm học, Ngành giáo dục- Đào tạo huyện Núi Thành đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đó là: Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về giáo dục và đào tạo; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục các cấp, thông qua triển khai các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục, triển khai thực hiện tốt phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo đúng tiêu chuẩn chức danh phù hợp với từng địa phương, từng trường để quản lý triển khai thực hiện dạy và học; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục đào tạo; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo.
Hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 trong niềm vui mừng phấn khởi của thầy giáo, cô giáo, cán bộ công nhân viên và học sinh trên địa bàn huyện với quyết tâm ngay từ đầu năm sẽ giành nhiều thắng lợi,kết quả cao trong năm học mới 2019-2020.

Tác giả: Trường Giang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)