Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

Ngày đăng: 15:03 | 08/11 Lượt xem: 185

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhiều năm qua, huyện Núi Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực và địa phương đang triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị nầy…

Những kết quả
Huyện Núi Thành có 20 trường mẫu giáo (trong đó có 3 trường tư thục), 23 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở, 3 trường trung học phổ thông, với tổng số giáo viên và cán bộ quản lý toàn huyện là 2.162 người. Qua thực tế, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn huyện Núi Thành ngày càng tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng; công tác xây dựng Đảng trong trường học được chú trọng, đến nay 100% trường học đã thành lập chi bộ, đảng bộ (trong đó 57 chi bộ trực thuộc xã, thị trấn; 2 đảng bộ và 1 chi bộ trực thuộc huyện); số lượng đảng viên trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chiếm tỉ lệ 45,65%; số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng tăng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được huyện Núi Thành đầu tư đúng mức, toàn huyện có 49/60 trường đạt chuẩn quốc gia, (không tính trường tư thục), chiếm tỉ lệ 81,67%. Ông Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Huyện xác định xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, là một bộ phận quan trọng đối với công tác cán bộ của Đảng, do vậy, các cấp uỷ đảng cùng với chính quyền ở huyện Núi Thành đã tích cực phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo ở địa phương và trên thực tế chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ngày càng ổn định, đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy và quản lý giáo dục. 
Trên cơ sở lập phương án đào tạo, bồi dưỡng, hằng năm, huyện Núi Thành phối hợp với các trường sư phạm, trường đào tạo chọn cử cán bộ, giáo viên đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dài hạn, ngắn hạn. Nhờ đó, đến nay, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện quản lý đã được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ; tỉ lệ trên chuẩn ở bậc mầm non là 84,7%; tiểu học đạt 89,7%; trung học cơ sở: 65,7%; trung học phổ thông đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 5,7 %; giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có chứng chỉ ngoại ngữ là 1662 người (chiếm 89,74%), tăng so với năm 2014 là 949 người; giáo viên, cán bộ quản lý có chứng chỉ tin học là 1695 người (chiếm 91,52%), tăng so với năm 2014 là 630 người; 128/138 cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị, chiếm tỷ lệ 92,7%; 19 cán bộ, giáo viên đạt trình độ thạc sĩ. Đối với khối các trường trung học phổ thông, 100% cán bộ quản lý giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn; 15 cán bộ, giáo viên đạt trình độ thạc sĩ; giáo viên có chứng chỉ ngoại ngữ đạt 86,3% và chứng chỉ tin học đạt 86,7%; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên (1 cử nhân, 2 cao cấp, 6 trung cấp)...

Những tồn tại và giải pháp
Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở huyện Núi Thành những năm qua còn một số tồn tại, hạn chế. Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Minh Khả, công tác quản lý chất lượng giáo dục có mặt còn bất cập, việc nhận xét, đánh giá cán bộ, giáo viên đôi lúc, đôi nơi chưa phản ánh đúng thực chất; nội dung đánh giá chưa cụ thể, chưa sát nhiệm vụ được giao, chưa kịp thời động viên, phát huy người tốt, người giỏi, chấn chỉnh các vi phạm, khuyết điểm; công tác quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục ở một vài đơn vị chưa được quan tâm thực hiện theo quy định, có trường hợp cán bộ quản lý giáo dục sau khi bổ nhiệm không phát huy tác dụng; đội ngũ giáo viên cấp trung học cơ sở thừa, thiếu cục bộ, tỉ lệ giáo viên mầm non/lớp chưa đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, một bộ phận nhà giáo chưa theo kịp yêu cầu đổi mới giáo dục, ít nghiên cứu, cập nhật, tích lũy kiến thức, vẫn còn dạy học theo lối truyền thụ một chiều, áp đặt, ít sử dụng thiết bị và ít làm thí nghiệm thực hành; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế; còn vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm. Mặt khác, chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ giáo dục có điểm chưa thoả đáng, bất hợp lý so với nhu cầu phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo cùng một số hạn chế khác. 
Trên tinh thần từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, huyện Núi Thành đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thời gian đến. Ông Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Núi Thành cho biết: Huyện ủy khóa XXI đã tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 40/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” và đề ra các giải pháp chính thời gian đến là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục, đồng thời huyện tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các trường từ mầm non đến trung học cơ sở để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Bên cạnh đó là đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý, xây dựng, thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục...

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)