Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phát huy nguồn quỹ hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngày đăng: 8:48 | 09/12 Lượt xem: 276

Năm 2019 là năm cuối thực hiện Đề án “Xây dựng Xã hội học tập” giai đoạn 2016-2019 của Hội Khuyến học huyện Núi Thành,

 trọng tâm hoạt động là “hướng về cơ sở, tập trung củng cố kiện toàn tổ chức hội, phát triển hội viên cấp cơ sở các xã, thị trấn, thôn khối phố, trường học” và thực hiện thí điểm các mô hình gia đình, dòng họ, đơn vị và cộng đồng học tập, theo chỉ đạo hướng dẫn của Hội Khuyến học Việt Nam và đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
Hội Khuyến học các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung thi đua sôi nổi thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra đạt những kết quả thiết thực, làm cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục phát triển sâu rộng.

Minh chứng sự phát triển sự nghiệp khuyến học, đó là iếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 – khóa XI về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”; kết hợp với việc triển khai, quán triệt đến cán bộ khuyến học chủ chốt Quyết định 89/QĐ/TTg về tinh thần chỉ đạo của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định 281/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070/QĐ-UBND về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020”.
Trong giai đoạn 2016-2019 cho thấy từ huyện Hội đến Hội cơ sở đã triển khai đợt sinh hoạt, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và quần chúng về nội dung “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” đồng loạt với chủ đề “Học cho bản thân và cộng đồng hạnh phúc”. Một số cơ sở trường học còn kết hợp kỷ niệm ngày “Khuyến học Việt Nam” để ôn lại truyền thống Hội Khuyến học Việt Nam và kêu gọi cán bộ, hội viên khuyến học nhiệt tâm tham gia sôi nổi các hoạt động trong tuần lễ. Có thể nhận thấy “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” thời gian qua rất khởi sắc, nhận thức trách nhiệm của những người làm công tác hội được nâng cao. Toàn xã hội có ý thức hơn và hiểu biết hơn về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập.
Điểm lại, trong năm 2019, Hội khuyến học phát hành trên 2.000 thẻ hội viên và 1000 phiếu đăng ký gia đình học tâp cho các Hội cơ sở và kết quả đã có 1.455 Gia đình học tập 57% dân số của huyện Hội và đạt 12,17% tổng số dân trên 18 tuổi. So với năm 
2015 số hội viên tăng 15%.
Qua quá trình triển khai, bước đầu đã giúp cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Hội Khuyến học huyện và Hôi cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của Quyết định 281/QĐ-TTg và Quyết định 5070/QĐ-UBND. Đồng thời đã giúp cho cán bộ Hội Khuyến học huyện Núi Thành nâng cao được nhận thức về yếu tố mới, đó là chuyển việc đánh giá kết quả học tập suốt đời của gia đình, dòng họ, cộng đồng theo chuẩn học tập.
Từ việc làm thí điểm và từ yêu cầu của thực tiễn, Hội Khuyến học các xã, thị trấn làm điểm đã thành lập câu lạc bộ gia đình học tập tạo ra một lực lượng nòng cốt, tích cực trong nhân dân để nghiên cứu vận dụng và thực hiện các tiêu chí học tập.
Thời gian qua, cho thấy khi triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg, nhận thức của cán bộ hội đã được nâng cao nhưng mới chỉ ở cấp huyện và xã làm thí điểm. Phần còn lại chỉ mới ở giai đoạn tiếp cận ban đầu, chưa có điều kiện đi sâu, cần phải tiếp tục quán triệt trong năm 201; việc thảo luận các tiêu chí trong quá trình thí điểm tuy đã thực hiện nhưng vẫn còn hình thức, chưa thật sự đi sâu vào những chi tiết cụ thể có ảnh hưởng trực tiếp đến thực tiễn phong trào.
Những năm qua, phong trào xây dựng gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập và Cộng đồng học tập với kết quả…..
Phong trào xây dựng GĐHT, DHHT, ĐVHT, CĐHT phát triển tốt, tạo môi trường nuôi dưỡng, khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời cho mọi thành viên trong gia đình , góp phần vận động xây dựng huyện trở thành huyện học tập.
Để đạt các hoạt động đạt hiệu quả nếu trên, vai trò chủ công không thể không nói đến xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng khuyến học, khuyến tài.
Thời gian qua việc xây dựng quỹ khuyến học được các Hội từ huyện đến cá xã, thị trấn duy trì thực hiện khá tốt. Hội khuyến học các cấp đã vận động từ các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân, Hội đồng hương mọi miền ủng hộ quỹ khuyến học ngày càng nhiều, tạo điều kiện cho cơ sở giúp đỡ kịp thời cho các cháu học sinh-sinh viên gặp khó khăn. Thời gian qua huyện Hội đã vận động được trên 07 tỷ 807 triệu đồng; trong đó Hội Khuyến học huyện vận động 4 tỷ đồng, Hội Khuyến học các xã, thị trấn vận động được trên 03 tỷ đồng; Hội Khuyến học xã, thị trấn đã vận động bằng tiền và nhiều hiện vật như tập vở, cặp, sách, bút…
Quỹ khuyến học từ câc nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Hội đồng hương... với tổng số tiền là 12 tỷ đồng. Tăng so với năm trước là 2.913.730.288 đồng. Ngoài việc nâng cao ý thức tiết kiệm xây dựng quỹ khuyến học cho từng gia đình, chương trình Khuyến học còn đóng góp tích cực cho quỹ khuyến học ở địa phương như khối phố, trường học, thôn, các dòng họ… với tổng số tiền được là 6.812.142.120 đồng.
Như vậy trong năm 2019, toàn huyện Núi Thành đã vận động từ các nguồn để xây dựng quỹ đạt trên 10 tỷ đồng, bình quân 11.301đồng/ dân.
Phong trà trao học bổng khuyến học, khuyến tài: Được sự đồng hành của nhiều tổ chức và cá nhân, học bổng khuyến học, khuyến tài do Hội Khuyến học các cấp vận động trao cho học sinh, sinh viên giỏi, hoàn cảnh khó khăn, được duy trì và phát triển, tiếp sức cho các em vượt qua khó khăn tiếp tục đến trường. 
Ngoài các suất học bổng tại huyện, các xã, thị trấn còn chi khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao, sinh viên đậu cao vào các trường Đại học. Hàng năm đã khen thưởng hàng trăm lượt học sinh giỏi các cấp, với tổng số tiền là 2 tỷ 334 triệu và nhiều dụng cụ học tập thiết thực.
Đến nay, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Núi Thành tiếp tục thực hiện Quyết định 281QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” đến năm 2020./-

Tác giả: Huy Hoàng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)