Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tiếp tục Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Ngày đăng: 9:52 | 10/12 Lượt xem: 253

Nhằm tiếp tục hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, giúp các hộ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở có nhà ở an toàn, góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống.

Ngày 04/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam qui định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, UBND huyện Núi Thành giao Phòng Lao động thương xã hội huyện phối hợp với các cơ quan liên quan xác định, đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện hỗ trợ; khuyến khích các hình thức hỗ trợ từ cộng đồng, tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đối với người có công với cách mạng; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện, cấp trên những khó khăn, vướng mắc và biện pháp tháo gỡ nhằm thực hiện đạt kết quả việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Phòng Kinh tế- Hạ tầng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với các cơ quan xác định các điều kiện về nhà ở để tham mưu danh sách các đối tượng dủ điều kiện hỗ trợ, quy trình kỹ thuật xây dựng và nghiệm thu xây dựng nhà ở; hướng dẫn cấp xã, thôn và đối tượng được hỗ trợ về quy trình thực hiện xây dựng nhà ở đảm bảo các điều kiện theo quy định.
Phòng Tài nguyên và môi trường hướng dẫn cho địa phương lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đảm bảo tất cả hộ gia đình người có công với cách mạng khi được hỗ trợ về nhà ở có đầy đủ thủ tục về đất ở, hướng dẫn các địa phương bố trí, sử dụng đất đảm bảo theo quy định cho người có công có đất để làm nhà ở.
Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên cộng sản các cấp tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

UBND các xã, thị trấn phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xác định, đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện hỗ trợ; khuyến khích các hình thức hỗ trợ từ cộng đồng, tổ chức và cá nhân trong việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đối với người có công với cách mạng; tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị - xã hội, gia đình, dòng họ tại địa phương,... ủng hộ, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)