Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành với giải pháp phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 7:59 | 17/07 Lượt xem: 55

Giai đoạn 2020-2025, để trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ngành nông nghiệp huyện Núi Thành hướng đến ngành nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, sản xuất hàng hóa, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, góp phần tăng giá trị sản xuất của ngành.

Trong đó, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị của toàn ngành sản xuất nông nghiệp huyện khoảng 6-6,5%/ năm, cơ cấu giá trị ngành thủy sản đạt 75%, sản lượng lương thực cây có hạt bình quân 40.000 tấn/năm; sản lượng đánh bắt hải sản bình quân 56.000 tấn/ năm, tạo việc làm cho 5.000-7.000 lao động/ năm; phấn đấu đến năm 2022, huyện Núi Thành hoàn thành Chương trình nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2015, toàn huyện có ít nhất 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên 45-60 triệu đồng/năm.

 Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2022, huyện Núi Thành đề ra nhiều giải pháp cụ thể. Trước hết ngoài nguồn lực của Trung ương, của Tỉnh, huyện cần tập trung nguồn lực để đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ nông nghiệp – nông thôn gắn với quy hoạch phát triển đô thị; xây dựng và thực hiện các đề án chuyên ngành phục vụ dân sinh – kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nông thôn nâng cao vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí “mềm”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời thực hiện các tiêu chí đề ra đối với huyện nông thôn mới để đến cuối năm 2022, huyện Núi Thành đạt chuẩn nông thôn mới, tạo đà để phát triển đô thị theo hướng hiện đại thời gian tới.

   Để đạt mục tiêu đề ra, trước hết, huyện Núi Thành đầu tư quy hoạch phát triển nông nghiệp theo vùng. Căn cứ vào điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, địa hình từng vùng để phát huy thế mạnh đầu tư sản xuất cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đối với vùng núi, tập trung phát triển cây lâm nghiệp giá trị cao, trồng cây rừng gỗ lớn thay dần cây keo giá trị thấp, kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng, phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, mô hình nông lâm kết hợp, trồng các loại cây ăn quả có giá trị, phát triển chăn nuôi gia súc tập trung. Đối với vùng biển, tập trung phát triển kinh tế thủy sản, củng cố đội tàu đánh bắt hải sản xa bờ công suất lớn để đạt hiệu quả cao; quy hoạch diện tích nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghệ cao, đa dạng hóa các con vật nuôi. Đối với các xã đồng bằng, tập trung sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả thực phẩm chất lượng, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư để tránh ô nhiễm môi trường.

  Bên cạnh đó, huyện Núi Thành tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp theo ngành. Đối với ngành thủy sản, huyện coi đây là ngành mũi nhọn, có cơ cấu giá trị chiếm 75% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Do đó, huyện vận động, hướng dẫn ngư dân cải hoán tàu thuyền, chuyển đổi nghề khai thác hải sản thích hợp để tăng hiệu quả sản xuất, tăng giá trị xuất khẩu. Đồng thời, huyện quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản theo đối tượng nuôi cụ thể, kết hợp nuôi thâm canh theo hướng công nghệ cao để tăng sản lượng, chất lượng và hiệu quả. Đối với ngành trồng trọt, huyện xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng công nghiệp hóa. Trên cơ sở đó, hình thành được các nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực của huyện như cây lương thực, cây thực phẩm sạch chất lượng cao, tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP để tăng giá trị sản phẩm đặc trưng của huyện. Đối với ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi theo hướng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, chú ý tăng chất lượng đàn vật nuôi để tăng giá trị chăn nuôi gia súc, gia cầm trong cơ cấu nông nghiệp. Đối với ngành lâm nghiệp, huyện tập trung phát triển nâng cao chất lượng rừng, hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng; khuyến khích doanh nghiệp liên kết với hộ trồng rừng để tiêu thụ sản phẩm gỗ phục vụ chế biến xuất khẩu thay dần sản phẩm gỗ dăm.

   Một giải pháp quan trọng trong những năm đến của huyện Núi Thành là đầu tư phát triển nông nghiệp theo chiều sâu. Đó là phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp; nâng cao tỉ suất hàng hóa trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, khuyến khích việc tích tụ ruộng đất với quy mô lớn hơn để hình thành nên vùng sản xuất tập trung chuyên canh gắn với phát triển hệ thống thủy lợi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái sản xuất nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với liên kết các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Cùng với đó là từng bước xây dựng và phát triển các mô hình nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản) công nghệ cao trên địa bàn huyện gắn với khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Trường Hải (THADI); kết hợp phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới và mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trên, huyện Núi Thành tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ - nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị Núi Thành trong tương lai.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)