Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 8:40 | 15/10 Lượt xem: 34

Mục tiêu giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư;

Đồng thời việc tập trung thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình giảm nghèo tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản; cơ sở hạ tầng của các xã nghèo được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện.
Từ năm 2016 đến đầu năm 2020 toàn huyện đã giảm số hộ nghèo từ 2.578 hộ, tỷ lệ 6.13% xuống còn 826 hộ nghèo, tỷ lệ 1.92% (giảm 1.752 hộ nghèo, tỷ lệ 4.21%); giảm số hộ cận nghèo từ 2.179 hộ, tỷ lệ 5.18% xuống còn 798 hộ, tỷ lệ 1.85% (giảm 1.381 hộ nghèo, tỷ lệ 3.33%)
Có được kết quả ấn tượng trên là do được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thông qua việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã thị trấn tích cực vào cuộc, cùng nhau phối hợp thực hiện; phong trào thi đua đã được phát động, triển khai đồng bộ, sâu rộng, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện, khích lệ tinh thần của nhân dân trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
Đồng thời từ phong trào giảm nghèo do mặt trận và các hội đoàn thể như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên phát động và hỗ trợ đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trên các lĩnh vực giảm nghèo, xuất hiện ngày càng nhiều hơn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều mô hình chăn nuôi, trang trại làm ăn phát triển… đã tạo cơ hội cho người nghèo có điều kiện tham gia sản xuất, vừa tạo thu nhập thường xuyên cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
Đặc biệt, với chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện cho con em các gia đình thoát nghèo được hỗ trợ học phí, chi phí học tập, Bảo hiểm y tế, tiền thưởng và hỗ trợ 100% lãi xuất vay vốn cho 3 năm tiếp theo nhằm giúp các hộ thoát nghèo có thêm điều kiện thoát nghèo bền vững.
Phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thời gian đến huyện Núi Thành đã đề ra các việc làm, giải pháp thiết thực, trong đó nỗi bật lên những việc làm, giải pháp: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện công tác giảm nghèo; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khơi dậy được ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực nhà nước hỗ trợ, của cộng đồng để thoát nghèo; Triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua nhiều chương tình, dự án phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm cho người dân. Làm tốt công tác xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; Đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua “Quảng Nam chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”; kịp thời nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những gương lao động sản xuất, những tấm lòng nhân ái./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)