Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện

Ngày đăng: 14:54 | 28/07 Lượt xem: 69

Cùng với sự gia tăng về dân số, sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân ngày được nâng cao, thì lượng chất thải, rác thải phát sinh ngày càng nhiều, áp lực lên môi trường sống ngày càng cao.

Đồng thời thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Đề án về quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, huyện Núi Thành đã triển khai thực hiện trên địa bàn huyện tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 28/01/2013 về triển khai Đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 trên địa bàn huyện Núi Thành.
Qua đó, UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án, Tổ chức các lớp tập huấn Sổ tay Hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải cho 17 xã, thị trấn với các đối tượng như Lãnh đạo xã, Cán bộ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã, các ban ngành đoàn thể của xã và Ban Nhân dân các thôn, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xử lý rác thải, bước đầu tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp. Hiện nay 17/17 xã, thị trấn đã triển khai thực hiện phương án thu gom và xử lý rác thải. Về hộ gia đình: Số lượng hộ gia đình tham gia phương án thu gom rác thải và nộp phí đến nay có 10/17 xã thực hiện tốt (Tam Mỹ Đông, Tam Hiệp, Tam Tiến, Tam Xuân 2, Tam Anh Nam, Tam Xuân I, Tam Hòa, Tam Quang, Tam Nghĩa, Tam Giang) đạt 80% trở lên (chiếm 58,82 %); 6/17 xã đạt tỷ lệ từ 50 đến gần 80% (chiếm 35,3 %, Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, Tam Trà, Tam Anh 3 Bắc, Tam Sơn, thị trấn Núi Thành).
Năm 2020, tổng lượng rác thải được thu gom, xử lý trên địa bàn 17 xã, thị trấn huyện Núi Thành 24514,75 tấn. Hầu hết các thôn trên địa bàn các xã đều được triển khai thu gom, xử lý rác thải tập trung. Đối với rác thải nguy hại đồng ruộng là các bao bì, chai lọ dựng hóa chất bảo vệ thực vật được UBND xã lắp đặt bi chứa bằng ximăng tại một số vị trí thuận lợi trên các cánh đồng để thu gom, đồng thời UBND các xã trực tiếp hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam định kỳ 02 đợt/năm (thường vào thời điểm cuối các mùa vụ Đông Xuân và Hè Thu) để thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý theo quy định. Hiện nay, người dân đã có ý thức trong việc tập kết vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào các hố bi đã được đặt trên cánh đồng. Công tác thu gom, tập kết rác thải nguy hại đồng ruộng cơ bản được các địa phương thực hiện tốt, đảm bảo vệ sinh môi trường.
Nhìn chung, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện đã nhận được quan tâm của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương; sự tham gia của các hội đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong việc tham gia quản lý rác thải trên địa bàn. UBND tỉnh đã quan tâm bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị ban đầu phục vụ cho việc triển khai Đề án quản lý chất thải rắn; hằng năm huyện cũng đã cân đối nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho các xã, thị trấn để duy trì hoạt động của đề án.
Nhằm thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp trong thời gian đến. UBND huyện kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn theo Quyết định 3983/QĐ-UBND của UBND tỉnh và có phương án triển khai phân loại rác thải tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Đồng thời, Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đầu tư Khu xử lý rác thải mới tại xã Tam Nghĩa thay thế Khu xử lý rác thải Tam Xuân II.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)