Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tín dụng chính sách xã hội góp phần giảm nghèo bền vững

Ngày đăng: 14:31 | 19/10 Lượt xem: 108

Sau 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, góp phần đạt mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững;

  Xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định chính trị, an ninh quốc phòng; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; chất lượng tín dụng được giữ vững, nguồn lực cho hoạt động tín dụng được nâng lên.

Tín dụng Chính sách xã hội (CSXH) được thực hiện thông qua Ngân hàng CSXH đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện được tăng cường. Số lượt người được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi ngày một nhiều, chất lượng tín dụng được nâng cao. Tín dụng CSXH góp phần ngăn chặn nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đặc biệt là những vùng nông thôn, là một công cụ kinh tế thực hiện vai trò điều tiết của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến với những đối tượng dễ tổn thương; là một trong những đòn bẩy kinh tế, kích thích người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội...

Điển hình như từ nguồn vốn vay 60 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ cận nghèo của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Núi Thành, bà Trần Nguyên Trinh thôn Trung Toàn, xã Tam Quang đầu tư nuôi 50 con dê. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, thức ăn dồi dào nên đàn dê của gia đình bà Trinh sinh trưởng tốt. Ngoài phát triển đàn dê thương phẩm, bà Trinh đầu tư nuôi dê giống chất lượng. Với phương thức nuôi gối đầu nên bà luôn có dê thương phẩm để bán với giá vài triệu đồng/con. Sinh kế khá ổn định nên gia đình bà đã mạnh dạn đăng ký thoát nghèo trong năm nay.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Núi Thành cho biết, đơn vị đang triển khai nhiều chương trình tín dụng lãi suất thấp như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn... để các hộ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững. Cụ thể trong quý 3 năm 2021, Ngân hàng CSXH huyện cho 3.618 hộ vay vốn với hơn 121.201 triệu đồng, trong đó có 15 lượt hộ nghèo, 957 hộ cận nghèo, 80 hộ mới thoát nghèo, 177 hộ vay vốn chương trình học sinh sinh viên (HSSV) để trang trải học tập cho con em, 1.708 hộ vay vốn để đầu tư cho chăn nuôi, trồng rừng, mua lưới ngư cụ… để phát triển sản xuất, có 27 hộ vay làm nhà ở theo nghị định 100/NĐ-CP… Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Núi Thành giảm đáng kể, từ 2.991 hộ đến nay chỉ còn 713 hộ (chiếm tỷ lệ 5,53%).

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ Thập đỏ huyện, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên huyện Núi Thành cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện các CSXH, xác định đây là nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo với hoạt động tín dụng CSXH, là một trong những nhiệm vụ trong chương trình kế hoạch hàng năm, hàng tháng của mình. Cụ thể, đến tháng 9/2021, các tổ chức Chính trị xã hội đang quản lý dư nợ ủy thác là 463.203 triệu đồng, chiếm 99,9% tổng dư nợ trong đó Hội Nông dân quản lý 167.187 triệu đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ 179.064 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh 73.445 triệu đồng, Đoàn thanh niên 43.507 triệu đồng.

Để các chính sách xã hội được đến tận tay của người khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, … cần nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng CSXH, quan tâm công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn, phối hợp hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề, chuyển giao công nghệ và hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng CSXH giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả nhất. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần phát huy tốt hơn vai trò tập hợp lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH đến các tầng lớp nhân dân nhất là người nghèo, đối tượng chính sách; nâng cao hơn kết quả, hiệu quả của việc giám sát toàn dân đối với công tác này…

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)