Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đến năm 2020, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận sự trợ giúp và hưởng các dịch vụ xã hội phù hợp

Ngày đăng: 0:00 | 08/04 Lượt xem: 1558

Ngày 31/3/2014, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch 27/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện giai đoạn 2014 - 2020.

Với mục tiêu nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để ổn định cuộc sống, có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật; phát triển các hình thức chăm sóc thay thế trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với trẻ em bình thường, tại nơi cư trú. Phấn đấu đến năm 2020, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện được nhận sự trợ giúp và hưởng các dịch vụ xã hội phù hợp.
Để thực hiện đạt mục tiêu trên, huyện Núi Thành đưa ra nhiều giải pháp cần thực hiện như tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng và từng hộ gia đình trong việc chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, can thiệp sớm và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; Tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và nguồn lực để chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật chăm sóc và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Đức Thắm

Tác giả: .

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)