Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Nhân kỷ niệm 39 năm đất nước được thống nhất: Giáo dục giá trị nhân văn của văn hóa hòa bình cho thế hệ trẻ

Ngày đăng: 0:00 | 29/04 Lượt xem: 1509

Hòa bình là nguyện vọng tha thiết của nhân loại, văn hóa hòa bình là một chuẩn mực đạo đức tha thiết con người. Hòa bình vốn là ước nguyện của dân tộc Việt Nam hàng ngàn đời nay và cũng là mong muốn của cả loài người. Song nó chưa bao giờ trở thành vấn đề bức xúc có tính toàn cầu như hiện nay.

 Bởi thế kỉ XX rồi tiếp theo thế kỉ XXI nhân loại đã trải qua nhiều đau thương mất mát do chiến tranh gây ra: Chiến tranh thế giới, chiến tranh khu vực, tranh chấp mâu thuẩn giữa các sắc tộc, tôn giáo... Nên nếu chúng ta thiếu đoàn kết, thiếu liên kết thì không thể nào giải quyết được những vấn đề về dân số, lương thực, đói nghèo, bệnh tật, tệ nạn xã hội, đặc biệt là sự đe dọa đến môi trường sống của con người và chiến tranh.
Trong lịch sử nhân loại và của dân tộc Việt Nam chưa bao giờ đòi hỏi nâng cao chất lượng con người, khai thác tiềm năng của con người lại trở thành bức thiết như hiện nay, chưa bao giờ mâu thuẩn của thời đại chỉ có thể giải quyết bằng trí tuệ, chứ không phải bằng cơ bắp và số đông. Vì vậy hòa bình là một vấn đề, là một điều kiện để con người phát triển và tổ chức giáo dục phát triển nguồn nhân lực. Bác Hồ, Đảng và cả dân tộc ta đều thấm thía rằng hòa bình phải gắn liền với độc lập, dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lịch sử dân tộc ta và các dân tộc trên thế giới đều khẳng định rằng: Còn những quốc gia và những tập đoàn thống trị muốn thôn tính các quốc gia khác dưới mọi hình thức, bằng quân sự, thông qua chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, khoa học kĩ thuật … thì vấn đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn là điều kiện đảm bảo một nền hòa bình thực sự bền vững. Vì vậy giáo dục văn hóa hòa bình cho mọi người là một đòi hỏi khách quan của thời đại, của các dân tộc. Theo UNESCO: Văn hóa hòa bình là toàn bộ những giá trị, thái độ và những cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng cuộc sống, tôn trọng nhân phẩm, tôn trọng mọi quyền con người, bác bỏ bạo lực dưới mọi hình thức, là sự trung thành với những nguyên tắc tự do, công bằng, đoàn kết, khoan dung và hiểu biết giữa các dân tộc…và biến những giá trị trên thành những hành động cụ thể trong cuộc sống ở gia đình, cộng đồng, nhà trường, quốc gia và quốc tế, hoạt động vì một nền hòa bình lâu dài, không bạo lực, tôn trọng quyền con người, tôn trọng sự đa dạng văn hóa, sự khác biệt về điều kiện, đặc điểm kinh tế, sắc tộc …sẵn sàng đối thoại, hòa giải, đoàn kết và phát triển .
Văn hóa hòa bình phải trở thành một giá trị đạo đức nhân văn chung của thời đại, của dân tộc. Là một vấn đề bức xúc đòi hỏi đối với mọi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Để có một nền hòa bình lâu dài, bền vững trong tương lai ta cần phải giáo dục giá trị văn hóa hòa bình cho thế hệ trẻ, mà trước hết là thông qua giáo dục nhà trường một cách liên tục hệ thống từ Mầm non đến Đại học nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hình thành thái độ tình cảm đúng đắn sâu sắc để trong tâm trí mỗi người khao khát với hòa bình, chống chiến tranh, hướng về cái thiện, cái tốt đẹp, lên án cái ác, hành vi bạo lực…và có hành động cụ thể, giữ gìn, bảo vệ, xây dựng thiết lập môi trường hòa bình quan hệ lành mạnh, nhân ái trong từng gia đình, nhà trường, hàng xóm láng giềng, địa phương, quốc gia và trên toàn thế giới.
Giáo dục văn hóa hòa bình đối với thế hế hệ trẻ đặc biệt quan trọng và cấp thiết vì tương lai thuộc về họ, chính thế hệ trẻ là chủ nhân, chủ thể giải quyết những vấn đề mâu thuẫn sẽ diễn ra. Có thể khẳng định giáo dục hòa bình hoàn toàn phù hợp với truyền thống của dân tộc ta và phù hợp với định hướng giáo dục của nhà nước Việt Nam. Vì thế, thầy và trò phải góp phần nâng cao nhận thức cho mọi người về ý nghĩa, vai trò của việc gìn giữ bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường, môi sinh ở mỗi địa phương, quốc gia và toàn cầu; nhận thức đầy đủ về tác hại của chiến tranh và những hành động về phá hoại môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, xây dựng mối quan hệ bình đẳng, tự do, khoan dung, nhân ái, tôn trọng tính riêng biệt của mỗi cá nhân, của mỗi dân tộc; thấy được mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và sự cần thiết phải tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Biết tỏ thái độ rõ ràng trước những hiện tượng đúng, sai; yêu hòa bình, tôn trọng cái tốt, cái thiện, cái cao đẹp, biết quý trọng con người, tình hữu nghị giữa các dân tộc, nền văn hóa và truyền thống của các dân tộc… ngược lại phải biết lên án kịp thời mọi hành vi đi ngược lại hòa bình và hữu nghị. Có trách nhiệm tham gia cụ thể vào việc giữ gìn hòa bình, chống chiến tranh, thiết lập quan hệ con người với con người từ môi trường vi mô đến môi trường vĩ mô, biết chia sẻ, chấp nhận, hợp tác trong mọi hoạt động nhằm giải quyết những thách thức trong cuộc sống như: thiên tai, bệnh tật, đói nghèo, môi trường, dân số, nguy cơ chiến tranh, tệ nạn xã hội và những tội ác, nạn khủng bố dưới mọi hình thức. Đó chính là sự vận dụng quan điểm có tính nguyên tắc trong sự chung sống hòa bình, quan hệ quốc tế phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
Từ đó, xác định mức độ yêu cầu giáo dục văn hóa hòa bình cho phù hợp với mọi lứa tuổi tương ứng với mục tiêu giáo dục của từng lớp học, cấp học mà Luật Giáo dục đã đề ra.
Hi vọng với truyền thống và nguyện vọng tha thiết yêu hòa bình của nhân dân và của Nhà nước ta, với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và của mỗi thầy cô giáo kết quả thực hiện giáo dục văn hóa hòa bình trong nhà trường được thực hiện có hiệu quả.

 Văn Huân

Tác giả: .

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)