Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chuẩn bị tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018

Ngày đăng: 16:02 | 18/05 Lượt xem: 184

Ngày 19 tháng 8 là ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam cũng là Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, mới đây, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018.

Theo đó, việc tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong dịp 19 tháng 8 nhằm huy động và biểu dương sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc; nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước để phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động "diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch"; vận động toàn dân tích cực chủ động tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự. Công an các cấp làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với các phong trào cách mạng khác ở địa phương, tạo ra thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, Thông qua các hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để tổng kết, đánh giá phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian qua, rút kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo, triển khai xây dựng phong trào trong thời gian đến ở từng địa phương, đơn vị đồng thời động viên, khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Các địa phương vận dụng và kết hợp nhiều hình thức, biện pháp, nội dung xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hoạt động lễ, hội đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức.

Các hoạt động tiến tới Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân về truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; tham mưu phục vụ cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Quảng Nam; tuyêu truyền, vận động, giáo dục cán bộ - nhân dân nâng cao nhận thức về chiến lược “diễn biến hòa binh” của các thế lực thù địch, tích cực phòng chống “tự chuyển biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc”; tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt hướng tới phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)