Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ngày đăng: 9:51 | 11/06 Lượt xem: 304

Ngày 07/6/2018, UBND huyện Núi Thành ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Mục đích nhằm thực hiện tốt quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm số lượng, chất lượng, tuyển chọn những công dân có đủ các tiêu chuẩn về sức khoẻ, văn hoá, chính trị, đạo đức tốt vào Quân đội và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp và các phòng, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mọi công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Việc triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 cần thực hiện tuân thủ các mốc thời gian: Từ ngày 15/6 - 01/7/2018 các thôn, khối phố tiến hành điều tra thực lực, tổ chức họp xét duyệt cấp thôn, khối phố hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Hội đồng NVQS xã, thị trấn; từ ngày 05/7 - 20/7/2018 các xã, thị trấn rà soát tổng hợp thực lực và tiến hành họp Hội đồng NVQS cấp xã, thị trấn xét duyệt thực lực tuyển quân cấp xã, thị trấn; từ ngày 25/7 - 30/7/2018 các xã, thị trấn tổng hợp kết quả xét duyệt thực lực tuyển quân báo cáo thực lực về Ban CHQS huyện; từ ngày 05/8 - 30/8/2018 họp Hội đồng NVQS huyện thẩm định danh sách công dân đủ điều kiện và không đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ; từ ngày 10/9 - 10/10/2018 chốt danh sách số công dân đủ điều kiện khám sức khoẻ, viết và phát lệnh điều động khám sức khỏe NVQS cho thanh niên; từ ngày 01/11 - 20/11/2018 tổ chức khám sức khoẻ NVQS và hoàn chỉnh hồ sơ; từ ngày 25/11/2018 - 25/12/2018 họp Hội đồng NVQS huyện kiểm tra và thẩm định hồ sơ thanh niên nhập ngũ của Hội đồng NVQS xã, thị trấn; từ ngày 01/01 - 05/01/2019 huyện phát lệnh gọi nhập ngũ cho Ban CHQS xã, thị trấn; từ ngày 10/01 - 15/01/2019 các xã, thị trấn phát lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên; dự kiến từ ngày 20/02 - 25/02/2019 Huyện sẽ tổ chức Lễ giao, nhận quân.
Để tổ chức tốt kế hoạch đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra, UBND Huyện giao Ban CHQS Huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện trong năm 2019./


Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)