Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kết quả 20 năm triển khai Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 14:46 | 17/08 Lượt xem: 242

Huyện Núi Thành là địa phương nằm ở phía Nam của tỉnh Quảng Nam, toàn huyện có diện tích tự nhiên là 555,83 Km2, dân số 145.048 người, gồm 17 xã, thị trấn; trong đó có 5 xã biên giới biển, với chiều dài bờ biển hơn 37km, gồm: Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa. Đây là địa bàn có vị trí chiến lư¬ợc quan trọng về kinh tế, an ninh và quốc phòng; địa bàn nằm trong vùng trọng điểm của Khu kinh tế mở Chu Lai. Có cửa biển An Hòa, Cửa Lở, cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, là cửa ngõ giao thương với nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nước trên thế giới. Hiện nay, có 02 Đồn biên phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý biên giới lãnh thổ trên địa bàn huyện là Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, phụ trách địa bàn các xã Tam Hải, Tam Quang, Tam Nghĩa và Đồn Biên phòng Tam Thanh, phụ trách địa bàn các xã Tam Tiến và Tam Hòa.


Nỗ lực tuyên truyền nâng cao nhận thức
Địa bàn biên giới biển và vùng biển khu vực huyện Núi Thành nằm ở vị trí chiến lược của tỉnh. Vì vậy, ngay sau khi Pháp lệnh BĐBP được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá IX thông qua ngày 28/3/1997 và trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP của UBND Tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP Tỉnh, UBND huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch, quán triệt triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển. Chỉ đạo các xã biên giới biển phối hợp với các đơn vị biên phòng đóng chân trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền giáo dục Pháp lệnh BĐBP đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các địa bàn xã biên giới. Đồng thời, chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật và Phòng Tư pháp huyện thông qua nhiều hình thức để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc, kịp thời các nội dung của Pháp lệnh BĐBP đến toàn thể cán bộ, nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh việc tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh BĐBP, Luật Biên giới quốc gia, UBND huyện Núi Thành còn chú trọng tuyên truyền, quán triệt các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh biên giới như: Quyết định số 16/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Chỉ thị 04-CT/TU, ngày 10/02/2006 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường công tác bảo vệ biên giới, biển đảo trong tình hình mới” và Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 08/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”…
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện nói chung, trên địa bàn các xã ven biển nói riêng trong tham gia thực hiện Pháp lệnh BĐBP, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo ngày càng được nâng cao. Nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào ở địa phương như "Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Phong trào tự quản bến bãi, tàu thuyền an toàn, giữ gìn ANTT thôn, xóm", Cuộc vận động " Ngày Biên phòng toàn dân”. Phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân thật sự là chỗ dựa vững chắc để các đơn vị Biên phòng xây dựng phòng tuyến nhân dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo.

Nhiều thành tựu trong công tác bảo vệ biên giới
Song song với công tác tuyên truyền, quán triệt và xây dựng văn bản triển khai Pháp lệnh BĐBP; công tác bảo vệ an ninh biên giới cũng được huyện Núi Thành đặc biệt chú trọng. Huyện ủy, UBND Huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp, cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động của địch và các loại đối tượng, kịp thời đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta của tàu thuyền nước ngoài. Đặc biệt chỉ đạo các Đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự huyện và đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn thường xuyên trao đổi thông tin, xử lý vụ việc, thống nhất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm phạm an ninh trật tự. Kết quả, trong những năm qua các đơn vị đã phát hiện, xử lý 1.609 nguồn tin, trong đó tin liên quan đến chủ quyền vùng biển là 127 nguồn tin; các thông tin quan trọng, đã được UBND huyện phối hợp BCH BĐBP tỉnh xử lý và thống nhất tham mưu UBND tỉnh giải quyết. Các Đồn biên phòng đã tổ chức 492 lượt tuần tra ven biển, ven bờ, giáp ranh với 1.876 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia. Tổ chức kiểm soát, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 12.942 lượt tàu/138.353 lư¬¬¬¬¬ợt thuyền viên và 5.492.380 tấn hàng hoá ra, vào các cảng trên địa bàn huyện; kiểm soát 571.501 l¬¬¬¬¬ượt phương tiện/1.885.312 l¬ượt lao động ra, vào làm ăn trên biển. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các Đồn biên phòng đã trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố 47 vụ/84 đối t¬ượng vi phạm pháp luật; ngoài ra xử lý vi phạm hành chính 555vụ/789 đối t¬ượng, phạt tiền 217.478.000 đồng…
Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới cũng được quan tâm thực hiện. Lãnh đạo Huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ quan chức năng kiểm tra, duy tu, xây dựng mới hầm hào, công sự, cụm công trình phòng thủ chiến đấu dọc tuyến biển trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo triển khai các dự án kinh tế, xã hội ở ven biển, hải đảo đảm bảo yêu cầu kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Huy động tốt các nguồn lực từ phía sau cho biên giới, hải đảo, động viên nhân dân và các tổ chức kinh tế, xã hội thường xuyên có các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng và kinh tế trên địa bàn huyện. 
Cùng với đó, Huyện cũng đã tích cực chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền, mặt trận các xã phối hợp với lực lượng biên phòng trên địa bàn tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; tiến hành xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, các tổ chức đoàn thể xã hội. Gắn việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ an ninh biên giới biển đảo với đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, xây dựng “Điểm sáng văn hoá” ở các Đồn biên phòng, xây dựng thôn, dòng tộc, gia đình văn hóa... Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, nhiều giá trị, lễ hội văn hóa được phục hồi. Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt. Chính quyền địa phương tích cực quan tâm, tham gia xây dựng BĐBP ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khi cần thiết, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân vững chắc. Xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người trực tiếp và người được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển. Hàng năm, các địa phương chủ động dành ngân sách thích đáng bảo đảm cho hoạt động xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới vùng biển.
Pháp lệnh BĐBP ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp, lực lượng BĐBP và các lực lượng khác tiến hành các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới. Quy định của Pháp lệnh là căn cứ để chính quyền địa phương, các đơn vị BĐBP tiến hành xử lý đúng theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền của mình trong quản lý, bảo vệ vùng biển, biên giới quốc gia. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, BCH BĐBP tỉnh, huyện Núi Thành đã triển khai thi hành Pháp lệnh BĐBP có nhiều chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, vùng biển trong tình hình mới được nâng lên. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Từng bước nâng cao hiệu quả xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Huyện Núi Thành cũng chủ động nghiên cứu, tổ chức quán triệt, triển khai Pháp lệnh BĐBP, các nghị định, thông tư hướng dẫn, các văn bản chỉ đạo của các cấp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Triển khai tuyên truyền, giáo dục Pháp lệnh, các nghị định, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phát huy được tính tích cực, chủ động của nhân dân trong tham gia tố giác mọi hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, dự báo sát đúng thực trạng tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên từng địa bàn để xây dựng các kế hoạch, đề ra chủ trương, biện pháp đối sách phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)