Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Vai trò của lực lượng Công an trong công tác tham mưu đấu tranh phong chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày đăng: 17:59 | 22/08 Lượt xem: 672

Trong 3 năm qua (2015-2018), lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp chỉ đạo công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Vinh – Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành, dựa trên các Nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Công an các xã, thị trấn đã kịp thời, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã, thị trấn xây dựng các Nghị quyết, kế hoạch về triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Công an các xã, thị trấn tham mưu UBND củng cố, xác nhâp các ban, ngành, đoàn thể thành Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; phối hợp với UBMTTQVN xã, thị trấn và các ban ngành, đoàn thể nghiên cứu, khảo sát xây dựng, đưa mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” vào hoạt động có hiệu quả. Qua đó nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa tai, tệ nạn xã hội, tham gia cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư.
Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, sự phối hợp giữa lực lượng Công an xã, thị trấn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên cùng cấp thực hiện chặt chẽ, tạo được sự đồng bộ trong công tác phát động phong trào, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển và vững mạnh. Mỗi ban ngành, đoàn thể ở xã, thị trấn tổ chức quản triệt, vận động từng đoàn viên, hội viên của đơn vị mình và phân công cụ thể từng cán bộ chịu trách nhiệm vận động từng khu dân cư tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Mặc dù còn một số hạn chế, tồn tại nhưng với sự tham mưu tích cực của lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện thời gian qua có nhiều bước phát triển. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định. Đặc biệt, các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh địa phương.
Cũng nhờ vai trò tham mưu tích cực của Công an từ huyện đến xã, thị trấn nên những năm qua, công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an nunh Tổ quốc trên địa bàn huyện Núi Thành có nhiều chuyển biến, một số mô hình có hiệu quả rõ nét, được các cấp, các ngành, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. Qua đó có thể nhận thấy ý thức chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước của cán bộ và nhân dân được nâng lên, nhất là trong việc tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm và các tệ nạn xã hội ngày càng hiệu quả hơn, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)