Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng bộ Quân sự huyện Núi Thành nâng cao năng lực, sức mạnh chiến đấu của tổ chức Đảng.

Ngày đăng: 13:57 | 03/10 Lượt xem: 220

5 năm qua, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện đã triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị Quyết số 13/NQ- TU, ngày 16.4.2013 của Tỉnh ủy về: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”đạt nhiều kết quả toàn diện.
 Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của đơn vị. Từng đảng viên xác định rõ hơn ý thức trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
 Thượng tá Phạm Đình Chiểu, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự huyện Núi Thành cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Núi Thành luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giúp đỡ Đảng ủy Quân sự huyện thực hiện tốt Nghị Quyết số 13/NQ- TU của Tỉnh ủy về” “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên”. Bên cạnh đó, tập thể Đảng ủy Quân sự huyện luôn đoàn kết thống nhất, triển khai thực hiện nghiêm quy chế, quy định đã ban hành.Từng cá nhân trong đảng ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, bàn bạc, thống nhất đưa ra các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hoàn thành thắng lợi nghị quyết đề ra. Thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Đồng thời đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên công minh, khen thưởng, xử phạt rõ ràng, cổ vũ tinh thần để cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 
Theo đó, Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo cấp ủy trực thuộc tùy đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị hằng tháng trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, cùa Tỉnh ủy, Huyện ủy nghiêm túc, chặt chẽ và đi vào nề nếp. Hàng quý có Nghị quyết chuyên đề bàn biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của từng chi bộ, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan phối hợp triển khai có hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực, sức chiến đấu của của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy Quân sự huyện đã có nhiều biện pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.Chất lượng sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tiến bộ, nội dung sinh hoạt có đổi mới, gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nội dung sinh hoạt chi bộ luôn đảm bảo đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu. Trong sinh hoạt chi bộ luôn phát huy dân chủ. Việc thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên đã tạo được không khí cởi mở, chân thành để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình, tạo được sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc duy trì sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy Quân sự huyện chú trọng đẩy mạnh lãnh đạo chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề đối với chi bộ. Hàng quý các chi bộ xác định nội dung và tổ chức sinh hoạt chuyên đề bàn biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm. Qua sinh hoạt chuyên đề, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên rõ rệt. Từ năm 2012 đến nay, mỗi chi bộ trực thuộc Đảng ủy tổ chức sinh hoạt ra nghị quyết chuyên đề được 60 lượt.Công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng được tiến hành công khai dân chủ. Đảng bộ Quân sự huyện thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức lối sống trong sáng,thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng- an ninh trong tình hình mới. Qua quá trình thực hiện Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác tổ chức xây dựng đảng ở từng chi bộ, từng cấp ủy thường xuyên được củng cố kiện toàn có cơ cấu hợp lý, đủ số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Qua các kỳ đại hội 100% Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên đều có số phiếu tín nhiệm cao.Nhìn chung, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến tích cực về nhiều mặt, nhất là quan điểm lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu trong học tập, sinh hoạt và công tác. Kết quả, phân loại tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ quân sự huyện Núi Thành 5 năm liên tục đều đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 1 đồng chí được Huyện ủy Núi Thành tặng giấy khen đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền.
 Thời gian đến, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Núi Thành tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết chung lòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng mà Nghị quyết số 13/NQ- TU đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh của địa phương./.

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)