Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo

Ngày đăng: 4:49 | 16/10 Lượt xem: 246

Ủy ban MTTQVN – Công an huyện Núi Thành và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện vừa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo giai đoạn 2018-2022.
Chương trình tập trung vào các nội dung: tổ chức tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo nắm vững về đường lối, chủ trương của Đảng, chiúh sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hoạt động từ thiện, nhân đạo; tuyên truyền về truyền thống quê hương, đất nước, truyền thống của dân tộc, về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, công tác phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện phương châm “tốt đời, đẹp đạo” và trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Nằm trong nội dung chương trình phối hợp, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện Núi Thành chủ động phối hợp triển khai phong trào “2 giữ về an ninh trật tự”, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào, các cuộc vận động khác như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xóa đói, giảm nghèo”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”, “Gia đình giáo dân gương mẫu”, “Kính Chúa, yêu nước”, “Phụng đạo, yêu nước”, phương châm: “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Gắn bó với dân tộc và đất nước, cùng đồng bào cả nước bảo vệ và xây dựng Tổ quốc”. Trong năm 2018, 2019, mỗi tôn giáo xây dựng ít nhất 1 mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự” phù hợp với điều kiện, đặc điểm riêng của mỗi tôn giáo, đến năm 2020 đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng mô hình.
Cùng với các nội dung trên là Ủy ban MTTQVN – Công an huyện Núi Thành và các tổ chức tôn giáo phối hợp giải quyết tốt các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự ở các cơ sở tôn giáo và vùng đồng bào các tôn giáo. Trong đó có nội dung cụ thể là chủ động phối hợp tham mưu các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, những đề nghị chính đáng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào các tôn giáo; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện, các hoạt động tôn giáo diễn ra trên địa bàn; chủ động trao đổi thông tin và thống nhất biện pháp giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến các cơ sở tôn giáo,đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của nhà nước, ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN – Công an huyện Núi Thành, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; vận động các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào có đạo và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, lên án những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, nâng cao trách nhiệm tham gia giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên hư và người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.
Theo nội dung Chương trình phối hợp, Công an huyện Núi Thành làm nòng cốt và phối hợp với các ngành, các cấp, các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo tham gia đảm bảo an ninh trật tự và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động khác tại địa phương. Đặc biệt là việc hưởng ứng tham gia xây dựng Khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuần an toàn về an ninh trật tự; phối hợp với các ngành tham mưu giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những kiến nghị chính đáng của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp nãy sinh ngay tại cơ sở. Công an huyện tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến an ninh trật tự dơ Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn và nhân dân cung cấp; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; chủ trì xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi tôn giáo và địa phương, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong đồng bào các tôn giáo...

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)