Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hòa: Chú trọng trong công tác tham mưu

Ngày đăng: 13:10 | 12/03 Lượt xem: 91

Trong năm 2018, với phương châm “Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, Ban CHQS xã Tam Hòa đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ QP, QS địa phương mà cấp trên giao phó.

Cụ thể là thường xuyên quán triệt, nghiên cứu đề xuất phương pháp tổ chức th ực hiện từng nhiệm vụ phù hợp với tình hình của địa phương để làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên giao.
Năm qua, Ban CHQS xã Tam Hòa đã tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức rõ tầm quan trọng và nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về Lực lượng Dự bị động viên... Vì vậy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ QP, QSĐP được nâng cao; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đối với nhiệm vụ QP, QSĐP được nâng lên.
Tham mưu kiện toàn Hội đồng giáo dục QP&AN đúng thành phần, bảo đảm hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 (7/7 đ/c). Chỉ đạo Đài Truyền thanh xã đưa tin kịp thời các hoạt động của LLVT, phản ảnh định hướng tư tưởng đường lối quân sự của Đảng trong nhân dân; các hội đoàn thể lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kiến thức QP&AN thông qua các ngày kỷ niệm, lễ, hội truyền thống để tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân nắm vững và thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP. 
Công tác sẵn sàng chiến đấu được tập trung chú trọng, Ban CHQS xã triển khai xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án chiến đấu, kế hoạch hiệp đồng bảo vệ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước để làm cơ sở hoạt động cho từng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, đúng nguyên tắc, thời gian quy định. 
Đồng thời, tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân theo phương châm “Lấy chất lượng làm chính, chú trọng nâng cao độ tin cậy và hiệu quả hoạt động”, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng chất lượng luôn được nâng lên, lực lượng dân quân luôn ổn định về tư tưởng, có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác tạo nguồn phát triển đảng trong lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu trên giao, tỷ lệ đảng trong LLDQ đạt 26,1% so với LLDQ, đạt 100% so với chỉ tiêu; đảng trong DQCĐ đạt 25,8% so với lực lượng DQCĐ (không tính Ban CHQS xã), đạt 100% so với chỉ tiêu. Xây dựng tiểu đội dân quân thường trực đủ quân số, bảo đảm chất lượng, phát huy tốt hiệu quả hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ thôn đội, trung đội, tiểu đội có phẩm chất chính trị vững vàng, nêu cao ý chí chiến đấu và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV theo Luật DQTV đạt 100% so với phát lệnh; xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân trong các trạng thái quốc phòng và sắp xếp biên chế đúng quy định.
Đặc biệt, Lực lượng DBĐV được quan tâm xây dựng, Ban CHQS xã thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; phối hợp với đơn vị nhận nguồn sắp xếp biên chế đúng chuyên nghiệp quân sự. Điều động quân nhân dự bị tham gia huấn luyện đạt 93,75% (30/32 đ/c). Đăng ký QNDB hạng II đạt 100%. Xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch tập trung quân QNDB và phương tiện kỹ thuật, Kế hoạch thông báo lệnh tập trung quân QNDB và PTKT.
Tham mưu cho Hội đồng NVQS xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm “công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật”, thực hiện đúng trình tự các bước từ khâu điều tra thực lực tuổi 17, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, xét duyệt thực lực tuyển quân, đến việc khám sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ và đưa quân lên trạm bàn giao, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. 

Không những thế, Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Hòa còn tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện, thực hiện tốt các phương châm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ SSCĐ, chú trọng lực lượng DQ thường trực, DQ cơ động để làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và vận động quần chúng. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng dân quân đúng, đủ nội dung và thời gian quy định, sát với địa hình và tình hình ANCT, TTATXH của địa phương; quân số tham gia huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu trên giao, kết quả đơn vị huấn luyện đều đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác hội thao, hội thi được đầu tư đúng mức, tham gia hội thi Chỉ huy phó, Chính trị viên phó giỏi cấp huyện đạt giải nhất toàn đoàn; giỏi cấp tỉnh đạt giải 3 toàn đoàn. Tham gia hội thi tiểu đội dân quân thường trực đạt giải nhất. Tổ chức gặp mặt, động viên thanh niên trước khi nhập ngũ; thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới tại đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Chỉ đạo lực lượng dân quân làm tốt công tác dân vận, trong năm tổ chức lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn được 45 ngày công, tặng 4 xuất quà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách, tổng số tiền 1.200.000đ, tham gia hiến máu nhân đạo được 14 đơn vị máu. 
Ông Đoàn Văn Tình – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Tam Hòa cho biết: “Đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 hết sức nặng nề. Do vậy để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng địa phương trước hết chúng tôi tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 đồng thời nhanh chóng khắc phục những tồn tại khuyết điểm để định hướng cho nhiệm vụ quôc phòng năm 2019 đạt được nhiều kết quả tốt hơn. Trước hết tham mưu cho Đảng ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, đề ra những chủ trương, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh đó, tham mưu cho UBND giao các chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cho các thôn. Đồng thời, Ban Chỉ huy Quân sự xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ xác định mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ cụ thể, xác định người chủ trì, cơ quan phối hợp, biện pháp tổ chức thực hiện để tham mưu cho UBND ban hành kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, sát đúng, tạo động lực thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2019.”
Có thể nói, để đạt được những kết quả trên, trước hết Ban CHQS xã phải đồng tâm hiệp lực, tập trung nghiên cứu, quán triệt, bàn bạc, xác định đúng thời gian, thời điểm, xác định được những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, trách nhiệm của từng ban ngành, mặt trận, đoàn thể có liên quan trong công tác phối hợp để đề xuất biện pháp tổ chức thực hiện sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban CHQS xã tiến hành xây dựng kế hoạch làm tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn vướng mắt, đề xuất biện pháp xử lý... để Đảng ủy, UBND tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. 

Tác giả: Trần Mai

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)