Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông

Ngày đăng: 8:01 | 04/04 Lượt xem: 126

Thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-CP của Chính phủ, Thượng tá Trần Văn Ngữ - Phó Trưởng Công an huyện Núi Thành vừa ký ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2021.

Mục đích, yêu cầu đặt ra của kế hoạch là quán triệt đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn, nhất là lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiểu về nội dung, tầm quan trọng của Nghị quyết số 12/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chuyên môn và vai trò nòng cốt, xung kích của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt các giải pháp làm giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, coi việc thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông là trách nhiệm của mỗi người và của toàn xã hội, xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ - chiến sĩ Công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông khi thực thi công vụ.
Để thực hiện được mục đích, yêu cầu nêu trên, Công an huyện Núi Thành đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Cùng với công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện, Công an huyện chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm cho mỗi người tham gia giao thông nhận thức và tự giác chấp hành câc quy định về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức về hệ lụy, hậu quả của những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong quá trình triển khai thực hiện cần xác định rõ từng loại đối tượng để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả, trong đó tập trung vào các đối tượng kinh doanh dịch vụ vận tải, lái xe, công nhân, học sinh, sinh viên. Trong tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Núi Thành đổi mới phương thức và đa dạng hóa các phương tiện tuyên truyền, trong đó tăng cường đăng tải tin bài, tăng thời lượng phát sóng trong chuyên mục phát thanh “An ninh Núi Thành” và các chương trình phát thanh hàng ngày, trên Cổng thông tin điện tử, Bản tin phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh tình hình, hậu quả của tai nạn giao thông để nhân dân biết, qua đó chấp hành các quy định về an toàn giao thông và nhận thức rõ hơn về trách nhiệm công dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, văn minh, an toàn, đồng thời ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông khi thực thi công vụ…
Nằm trong nội dung tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết số 12/2019 của Chính phủ, Công an huyện Núi Thành cũng tích cực tham gia góp ý hoàn thiện hệ thống văn văn bản pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; áp dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; điều tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có dấu hiệu tội phạm. Cùng với đó là tăng cường phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể…

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)