Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trong năm 2019

Ngày đăng: 15:55 | 03/06 Lượt xem: 219

Ủy ban nhân dân huyện Núi Thành vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trong năm 2019 đối với 2 xã Tam Hiệp và Tam Nghĩa trong năm 2019.

Theo đó, mục đích nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, trọng tâm là cấp xã đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở. Qua đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đầu tư nguồn lực, phương tiện, lực lượng tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thành địa bàn an toàn, giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, không phát sinh, tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội.
Phấn đấu hằng năm, tổ chức chuyển hóa thành công địa bàn được lựa chọn chuyển hóa; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp để duy trì bền vững kết quả đã đạt được, không để các địa bàn đã chuyển hóa thành công tái phức tạp trở lại. Giảm từ 5% đến 10% tổng số vụ phạm tội, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội so với trước khi thực hiện công tác chuyển hoá. Địa bàn đã được chuyển hóa không có dấu hiệu hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định. Bắt giữ, vận động đầu thú trên 30% số đối tượng truy nã tại địa bàn. Địa bàn được lựa chọn chuyển hóa có hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết. Địa bàn được lựa chọn chuyển hóa tiến hành xây dựng và củng cố ít nhất 50% số thôn có mô hình vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” hoạt động hiệu quả; xây dựng và duy trì thực hiện các nội quy, quy tắc nếp sống cộng đồng văn minh, tiến bộ. 100% các hộ dân tại địa bàn chuyển hóa được phổ biến, tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Phấn đấu đến hết tháng 11/2019, tiến hành chuyển hoá thành công đối với địa bàn 2 xã Tam Hiệp và Tam Nghĩa.
Để chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm về ANTT đối 02 xã Tam Hiệp và Tam Nghĩa, nhiều giải pháp được xây dựng để thực hiện, trong đó trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và địa bàn cần chuyển hóa trong từng năm, từng giai đoạn; đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội vào trong nội dung Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động cụ thể hàng năm để tổ chức thực hiện, đưa vào làm một trong những tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm; định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng. Nâng cao vai trò trách nhiệm, xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, lực lượng Công an có chức năng, nhiệm vụ tại địa bàn chuyển hóa; gắn trách nhiệm cụ thể. Phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong trong phòng, chống tội phạm ngay từ trong gia đình, nơi cư trú của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc Quy định số 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý, kỷ luật đảng viên trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm. 
Tổ chức kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp xã, thị trấn nói chung và công tác chuyển hoá địa bàn nói riêng. Tăng cường lực lượng, bố trí đủ biên chế lực lượng Công an ở đơn vị cấp xã được lựa chọn chuyển hoá, đảm bảo quán xuyến địa bàn; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức bản lĩnh nghề nghiệp, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm, thái độ ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; tăng cường tập huấn kỹ năng, quy trình công tác, không để xảy ra tình trạng thờ ơ, vô cảm, dung túng, bao che tội phạm, làm mất lòng tin trong quần chúng nhân dân. 
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở, phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông tại cơ sở, thông qua mô hình “Tiếng loa an ninh” tại địa bàn các xã, thị trấn tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm để nhân dân cảnh giác, chủ động phòng chống và hỗ trợ các lực lượng chức năng đấu tranh, xử lý tội phạm và tệ nạn xã hội. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là các tổ hoà giải, tổ tự quản, thực hiện phong trào thi đua “Học tập, đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ hoà giải.
Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm nhất là các loại tội phạm gây án nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản địa bàn, quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiến hành các hoạt động quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; củng cố và phát huy vai trò lực lượng cơ sở, nhất là Cảnh sát giao thông, Cảnh sát QLHC, Cảnh sát điều tra, Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự, Công an xã, thị trấn, Dân phòng, Bảo vệ dân phố, các lực lượng tự quản về an ninh trật tự; thành lập các tổ tuần tra kiểm soát hành chính trên địa bàn, đặc biệt tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuần tra kiểm soát ban đêm” trên địa bàn huyện Núi Thành, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)