Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Núi Thành tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tội phạm

Ngày đăng: 15:31 | 05/07 Lượt xem: 25

Vào thời điểm nầy, năm 2019 đã đi qua được nửa chặng đường. Theo đánh giá của UBND huyện Núi Thành, trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.

Lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nắm tính hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên hầu hết các địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đem lại hiệu quả.
Phát huy kết quả đạt được, tromg những tháng còn lại của năm 2019, huyện Núi Thành tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng chống tội phạm. Theo Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc huyện Núi Thành, trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng chống tội phạm; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện nghiêm Quy định số 102/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm. Các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành Công an tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1643/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05/2016 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm đến năm 2020. Bên cạnh đó, các địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các đề án thuộc Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020 theo Quyết định 1643/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phòng chống tội phạm đến năm 2020.
Thực hiện công tác phòng chống tội phạm trong những tháng cuối năm 2019, các địa phương, đơn vị và ngành Công an tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh thực hiện công tác phòng ngừa xã hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội, có nguy cơ bị xâm hại cao nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm; phát hiện và xử lý sớm các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, không để hình thành điển nóng về an ninh trật tự. Cùng với đó là phát huy vai trò của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong quản lý, cảm hóa, giáo dục, tạo điều kiện cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; rà soát, củng cố các tổ chức quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ở cơ sở, duy trì, phát huy hiệu quả mô hình “2 giữ về an ninh trật tự”, mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong công tác phòng chống tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập, thiếu sót, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội và an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn; duy trì tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm.
Các lực lượng chức năng, nhất là Công an, Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm… phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức nắm, phân tích, dự báo sát tình hình và kịp thời tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tham nhũng, kinh tế; các hành vi vi phạm về tội phạm môi trường… không để tội phạm hoạt động lộng hành…
Theo Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Núi Thành, Công an huyện – Cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo – tổ chức theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm; tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình, những vấn đề nổi lên về tình hình tội phạm, khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tội phạm ở các địa phương, đơn vị trong năm 2019.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)