Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công an huyện Núi Thành với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước

Ngày đăng: 16:01 | 12/09 Lượt xem: 281

Phát huy kết quả đạt được, trong quý 3.2019, Công an huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện tốt Chương trình tổng thể cải cách hành chính.

Cùng với công tác cải cách thể chế, trong tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2019, Công an huyện Núi Thành tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng Công an; tổ chức kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính tại các đơn vị trực thuộc; nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của Công an huyện. Các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân như Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát Giao thông – trật tự cơ động, Trực ban Hành sự - Tiếp công dân, Công an thị trấn Núi Thành, Đồn Công an Khu kinh tế mở Chu Lai đã có chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân. Thực tế cho thấy, để nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính, ngoài thời gian tiếp công dân theo quy định, Công an huyện Núi Thành còn tiếp công dân đăng ký xe vào thứ 2 và thứ 4; tiếp công dân làm thủ tục cấp Chứng minh nhân dân vào vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Tính trong quý 3.2019, Công an huyện Núi Thành triển khai trên 4 buổi với 12 lượt cán bộ - chiến sĩ tham gia giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc trên lĩnh vực giao thông đường bộ; lập thủ tục cấp Chứng minh nhân dân đối với 22 trường hợp làm việc ngoài giờ.
Công an huyện Núi Thành thường xuyên tăng cường, quán triệt Đề án 30c của Chính phủ, các kế hoạch cải cách hành chính của Công an tỉnh; hướng dẫn cho nhân dân và doanh nghiệp bằng văn bản về giải quyết các thủ tục hành chính, tránh làm phiền hà nhân dân, doanh nghiệp đi lại nhiều lần. Trong quý 3.2019, Công an huyện đã lập thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại 4.989 chứng minh nhân dân; triển khai 2 đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; tổ chức 158 ca tuần tra giao thông, khoảng 790 lượt cán bộ - chiến sĩ tham gia, phát hiện 559 trường hợp vi phạm, lập hồ sơ xử lý 582 trường hợp với số tiền phạt 415.820.000 đồng, tạm giữ 144 phương tiện các loại, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 31 trường hợp; đăng ký và cấp biển kiểm soát mới cho 1.798 mô tô, xe máy, xe điện…Công an huyện Núi Thành cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về an ninh trật tự ở các xã, thị trấn, công khai số điện thoại của trực ban Công an huyện, Thanh tra Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, các Đội công tác, hòm thư góp ý, công khai hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân tại địa chỉ vpcongan@gmail.com; niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng giải quyết của Công an huyện Núi Thành tại 2 trụ sở làm việc của đơn vị và triển khai, hướng dẫn niêm yết, cung cấp tài liệu đến Công an xã, thị trấn để thực hiện.
Nằm trong nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trong quý 3.2019, Công an huyện Núi Thành chú trọng cài cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính, kiểm tra công tác cải cách hành chính, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, thực hiện quy chế xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm người đứng đầu và đặc biệt là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - chiến sĩ lực lượng Công an huyện. Theo đó, trong quý 3.2019, Công an huyện Núi Thành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công an; các quy định pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ; quy hoạch, bổ nhiệm công khai, dân chủ, đúng đối tượng, công tác quy hoạch, đào tạo được chú trọng, rà soát, bổ sung định kỳ hàng năm. Cùng với đó, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành thường xuyến chú trọng công tác giao dục, tuyên truyền, động viên cán bộ - chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm; hưởng ứng tích cực thực hiện Chỉ thị số 05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, qua đó đã chấn chỉnh tác phong, thái độ, lề lối làm việc, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ - chiến sĩ Công an nhân dân. Nằm trong nội dung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - chiến sĩ lực lượng Công an, trong quý 3.2019, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành tiếp tục chấn chỉnh, nhắc nhỡ cán bộ - chiến sĩ, đặc biệt là cán bộ - chiến sĩ công tác tại các bộ phận trực tiếp tiếp xúc, giải quyết thủ tục với công dân, doanh nghiệp chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử, thường xuyên kiểm tra tổ chức phòng tiếp công dân, phân công lãnh đạo, cán bộ - chiến sĩ trực tiếp công dân hàng ngày (trừ chủ nhật, các ngày lễ); thực hiện nghiêm túc nội quy tiếp công dân, trang trí, bố trí nơi tiếp công dân đúng quy định.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)