Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Đảng ủy Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày đăng: 13:56 | 19/10 Lượt xem: 60

Chiều 13/10/2021, Đảng ủy Sư đoàn 315 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Thượng tá Phạm Hải Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được nghe toàn văn bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.


Tại Hội nghị, Trung tá Hoàng Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn cũng đã quán triệt nội dung Nghị quyết số 56-NQ/TW ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Thượng tá Phạm Hải Minh - Phó Chính ủy Sư đoàn yêu cầu sau Hội nghị này, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Sư đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm sớm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XIII vào thực tiễn nhiệm vụ công tác và cuộc sống./.

Tác giả: Ái Ly

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)