Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Công nhận đô thị Núi Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày đăng: 17:04 | 07/08 Lượt xem: 182

Tại Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX, sau khi xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân Tỉnh về đề nghị thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất quyết nghị ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 19/7/2018 về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Ủy ban nhân dân Tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận. Đồng thời, giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết nêu trên./.

Tác giả: Nguyễn Đức Thắm

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)