Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Xã miền núi Tam Mỹ Tây đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 10:20 | 29/08 Lượt xem: 250

Tam Mỹ Tây là một trong 7 xã điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (2016-2020) của huyện Núi Thành. Tính đến thời điểm nầy, xã đã đạt 14/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xấy dựng nông thôn mới để về đích đúng lộ trình...
Theo ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, thời gian qua, Đảng ủy – UBND xã có sự tập trung lãnh, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt trong việc phát động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tam Mỹ Tây luôn chỉ đạo xuyên suốt các ban ngành, mặt trận, đoàn thể xã, các thành viên trong Ban phát triển thôn về nhiệm vụ, tầm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, mà người hưởng lợi là nhân dân tại địa phương. Qua đó, nhân dân nhận thức được lợi ích trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới nên tự giác tham gia các phong trào, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, tài sản để xây dựng đường giao thông và các công trình phúc lợi khác.
Một trong những thành quả nổi bật đạt được trong năm 2018 ở Tam Mỹ Tây là xã đã thi công hoàn thành nhiều công trình xây dựng cơ bản. Cụ thể như thực hiện được 4 tuyến đường giao thông nông thôn có chiều dài 0,95km trong đợt 1. Tiếp đến đợt 2, huyện đã giao kế hoạch thực hiện 14 tuyến có tổng chiểu dài 1,8km, đến nay, xã đã lập hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt. Tam Mỹ Tây cũng đã hoàn thành phê duyệt đầu tư 1 tuyến giao thông nội đồng Thổ Ngạn – Út Trung (thôn Trung Chánh), hiện tại đang hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định. Về kiên cố hóa kênh mương, xã Tam Mỹ Tây đã được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng năm 2018 gồm 2 tuyến: tuyến Đồng Nhơn – Bàu Chùa và tuyến Bàu Vang – Đông Củ - Rộc Thìn thuộc thôn Thạnh Mỹ. 
Năm nay, xã Tam Mỹ Tây cũng đã được phê duyệt chủ trương đầu tư 2 đập: Đập Thổ Quyển (thôn Đồng Cố) và Đập Giữa (thôn Trung Lương); tuyến kênh Đồng Bộng – Ngõ Hưng từ nguồn vốn sự nghiệp dài 240 mét đã lập xong hồ sơ tư vấn đang trình ký và thẩm định. Xã cũng đã xây mới Nhà văn hóa thôn Tịnh Sơn, nâng cấp, sửa chữa Nhà văn hóa Thạnh Mỹ, Trung Lương, hoàn chỉnh hồ sơ triển khai thi công sân bóng đá thôn Trung Thành, hoàn thiện hồ sơ Khu thể thao Tịnh Sơn, chợ Cà Đó... Về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tam Mỹ Tây đã chọn thôn Tịnh Sơn và đến nay thôn nầy đã đạt 4/10 tiêu chí, địa phương đang vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí còn lại.
Bên cạnh những thành quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tam Mỹ Tây vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. 
Đề cập đến những nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, ông Trần Văn Vũ – Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây cho biết: Địa phương đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các tiêu chí còn lại, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản, chú trọng đến chất lượng công trình. Đối với mặt trận, các ngành, đoàn thể, theo chỉ đạo của Đảng ủy xã Tam Mỹ Tây cần phải vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; rà soát, đánh giá lại mức độ đạt được của từng tiêu chí để có kế hoạch cụ thể trong việc xây dựng đạt chuẩn từng tiêu chí. Một nội dung quan trọng mà xã Tam Mỹ Tây quan tâm trong thời gian đến là tăng cường hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn thôn mới tại địa phương.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:
Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)