Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Cải thiện môi trường, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Núi Thành

Ngày đăng: 8:30 | 10/07 Lượt xem: 123

Xác định công tác cải thiện môi trường đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 04/5/2009 về xây dựng, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện và đã được những kết quả nhất định. 
Trong 10 năm qua, cùng với nguồn lực của cấp trên, UBND huyện đã huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. Các dự án đầu tư, nhất là dự án đầu tư về giao thông ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của huyện. Chất lượng công tác dạy nghề càng được nâng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trên địa bàn huyện. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tăng tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và giảm tỷ lệ lao động nông lâm, ngư nghiệp. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, từng bước áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính đã góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường được quan tâm, quản lý chặt chẽ. Các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường thân thiện, gần gũi giữa chính quyền và doanh nghiệp được quan tâm thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Kết cấu hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, phát triển đô thị, du lịch. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp, nhất là các ngành nghề đòi hỏi trình độ cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc hỗ trợ thủ tục đầu tư chưa nhất quán, kịp thời. Việc công khai thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp ở một số địa phương chưa đúng quy định, chưa thực hiện việc xin lỗi người dân khi trả kết quả trễ hẹn….
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả giải pháp mà Nghị quyết số 09-NQ/TU đã đề ra, tiếp tục tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp, UBND huyện cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:
Một là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ công chức trong việc hỗ trợ doanh nghiệp: Các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt đối với vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Nâng cao tình chuyên nghiệp, năng lực và phẩm chất đội ngũ cán bộ hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các lớp tập huấn định kỳ, thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách mới cho cán bộ trực tiếp làm việc với nhà đầu tư và doanh nghiệp; Triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của tình về thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm khi giải quyết công việc hoặc có hành vi sách nhiễu.
Hai là đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách hành chính; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôn tin trong công tác quản lý, điều hành của hệ thống công quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn quy trình xử lý, đơn giả hóa hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính.
Ba là chú trọng công tác đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa vầ đào tạo nghề; tăng cường thu hút, tạo điều kiện cho các dự án đào tạo nghề, khuyến khích các hình thức liên doanh, liên kết giữa các trường đào tạo, cơ sở dạy nghề với nhau và với doanh nghiệp; tăng cường công tác khuyến công, thực hiện đồng bộ các biện pháp về phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm việc làm mới, chuyển dịch cơ cấu lao động.
Bốn là tăng cường công tác quy hoạch và đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ: huy động mọi nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp để thu hút đầu tư; tích cực tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. 
Năm là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư: đẩy mạnh hoạt động của Tổ xúc tiến đầu tư, công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư có trọng tậm, trọng điểm; chú trọng phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp đang trong quá trình triển khai dự án, thực hiện các thủ tục đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng thời gian theo cam kết với nhà đầu tư; thường xuyên giám sát, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, môi trường rừng, quản lý chặc chẽ việc khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; bên cạnh đó cần tăng cường giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc; thu hút các dự án du lịch có quy mô lớn, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội để kêu gọi đầu tư, kết hợp yếu tố sinh thái và văn hóa trong việc phát triển du lịch./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)