Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Chăm lo cho đồng bào dân tộc Cor, những khó khăn và giải pháp

Ngày đăng: 15:55 | 16/07 Lượt xem: 182

Huyện Núi Thành có 2 dân tộc chủ yếu, trong đó người Kinh cư trú ở tất cả các địa bàn trong huyện; đồng bào Cor có 302 hộ với 1.164 nhân khẩu sinh sống ở các thôn: Phú Thọ, Phú Tân và Phú Tứ (xã Tam Trà).

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, HĐND-UBND huyện trong việc trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, chăm lo người dân tộc miền núi tại huyện Núi Thành đã đạt được những kết quả khả quan. Đời sống kinh tế- xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cơ bản được ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào tiếp tục được cải thiện. Trình độ dân trí được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ và đem lại hiệu quả nhất định, 99% hộ dân được sử dụng điện chiếu sáng, 90% hộ dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế được đầu tư, nâng cấp, xây mới đáp ứng nhu cầu học tập và khám chữa bệnh của người dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với xu hướng phát triển chung của huyện, bước đầu tạo nền tảng để phát triển kinh tế, đời sống kinh tế, đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Cor vẫn còn những khó khăn như: việc phân bổ kinh phí cho một số chính sách còn chậm, chưa kịp thời đã ảnh hưởng tới khối lượng công việc chung; kinh tế phát triển nhưng chưa bền vững, tiềm năng chưa được khai thác đúng mức, còn có khoảng cách lớn về phát triển giữa miền núi và vùng đồng bằng ; Kết cấu hạ tầng được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, một số tuyến giao thông nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại và thông thương hàng hóa; một số công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt chất lượng xây dựng chưa bảo đảm và chưa phát huy hiệu quả sử dụng; nhiều trường học chưa được kiên cố hoá; đội ngũ y, bác sỹ và trang thiết bị ở xã còn thiếu nhiều; trình độ dân trí của người dân chưa cao; tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp.
Để làm tốt công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác dân tộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, vị trí của khu vực miền núi và công tác dân tộc trong tình hình mới. Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, chủ động thực hiện chính sách dân tộc một cách sáng tạo, có hiệu quả.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, các chương trình, dự án, chính sách nói riêng. Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương với nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để tiếp tục đầu tư phát triển kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt là hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe,…
- Chỉ đạo các ngành liên quan và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt có sự tham gia trực tiếp của người dân vào các hợp phần của chương trình trực tiếp hưởng lợi, tổ chức lấy ý kiến người dân ngay từ khâu lập kế hoạch, lựa chọn danh mục cần đầu tư, nhất là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đi đôi với phát huy vai trò giám sát, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- Tăng cường công tác phối hợp với địa phương, mặt trận và đoàn thể thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình kết quả thực hiện kế hoạch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ có mục tiêu, đề án, dự án, chính sách dân tộc có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc, kịp thời nắm bắt tình hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, việc lồng ghép, tiến độ giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư các chương trình, chính sách đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

Tác giả: Linh Ngọc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)