Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Sáu tháng đầu năm 2019, kinh tế huyện Núi Thành tiếp tục tăng trưởng khá, văn hóa – xã hội ổn định, an ninh – quốc phòng được đảm bảo

Ngày đăng: 15:57 | 16/07 Lượt xem: 193

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND Huyện đã tập trung chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các Nghị quyết của Tỉnh, Huyện ủy, HĐND Huyện về nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2019.

Tổng giá trị sản xuất (GTSX) ước đạt 43.632 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), đạt 49,75% so với kế hoạch năm, tăng 14,93 % so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng các ngành trong nền kinh tế (tính theo giá hiện hành): CN-XD chiếm 83,5%; TM-DV chiếm 10,6%; Nông nghiệp chiếm 6%.
GTSX ngành Công nghiệp – Xây dựng đạt 48,27%, Thương mại – Dịch vụ đạt 46,45%, Nông nghiệp đạt 62,42% so với kế hoạch năm 2019. Hoàn thành sản xuất vụ Đông Xuân 2018 -2019. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2019 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ. Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng được tăng cường. Tập trung chỉ đạo công tác chống dịch trong chăn nuôi gia súc, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Làm việc với các xã xây dựng nông thôn mới năm 2019 để tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu về đích theo kế hoạch. Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, định hướng phát triển sản phẩm Chương trình OCOP.
UBND Huyện đã tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và khởi công các công trình theo kế hoạch năm 2019. Tổng thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 39,63% kế hoạch vốn. Trình cấp thẩm quyền công nhận đô thị Núi Thành đạt đô thị loại 4. Thông qua quy hoạch các dự án; thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch nông thôn mới các xã theo quy định. Sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường giao thông ĐH, ĐX bị hư hỏng phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Triển khai xây dựng GTNT năm 2019; nghiệm thu công trình GTNT năm 2018. Triển khai thi công công trình mở rộng hệ thống điện chiếu sáng tại thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp. Phối hợp đảm bảo nhu cầu điện sinh hoạt, điện chiếu sáng phục vụ nhân dân.
Thực hiện đảm bảo, đúng quy định trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) trên địa bàn. Rà soát, trình cấp thẩm quyền điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản tại các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, qua đó đã kịp thời xử lý, chấn chỉnh các sai phạm trong công tác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị. Chỉ đạo tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, đặc biệt là các công trình, dự án phục vụ chào mừng Đại hội XXII của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và các công trình, dự án trọng điểm của huyện.
Chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai và lấn chiếm hành lang ATGT. Chỉ đạo công tác quản lý hiện trạng, kiểm tra, xử lý việc xây dựng, chuyển mục đích trái phép tại các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp theo Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND Tỉnh.
Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 8.386,64 tỷ đồng, 53,58% so với dự toán tỉnh giao, đạt 53,55% so với dự toán huyện giao và tăng 6,92% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 713,31 tỷ đồng (đã loại trừ thu trợ cấp ngân sách xã), đạt 89,31% so với dự toán tỉnh giao, đạt 73,02% so với dự toán huyện giao. Tổng thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 đạt 600,43 tỷ đồng, đạt 75,18% so dự toán tỉnh giao, đạt 61,47% so với dự toán huyện giao, tăng 46,57% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi ngân sách cấp huyện đạt 60,58% so dự toán huyện giao, chi ngân sách cấp xã đạt 66,43% so dự toán huyện giao.
Tổng kết năm học 2018 - 2019, tổ chức xét tốt nghiệp các cấp học đảm bảo đúng quy định. Tập trung công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh công tác giáo dục mũi nhọn. Công tác phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng các cấp học được duy trì. Chỉ đạo mua sắm trang thiết bị và xây dựng, sửa chữa trường lớp học; tiến hành rà soát, thông qua quy hoạch tổng thể mặt bằng các trường học trên địa bàn.
Thực hiện đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ y tế cho nhân dân. Duy trì các Chương trình y tế Quốc gia, xây dựng xã đạt bộ tiêu chí về y tế xã đến năm 2020. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được đẩy mạnh, tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát. Hoàn thành Chiến dịch truyền thông dân số đợt 1, năm 2019. Tiếp tục tuyên truyền về chính sách dân số, các chương trình, đề án nâng cao chất lượng dân số.
Thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền trực quan, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước, nhất là kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Núi Thành. Phong trào TD ĐKXD ĐSVH tiếp tục được thực hiện gắn với thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tiếp tục triển khai các Đề án trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi. Hoạt động Truyền thanh - Truyền hình của huyện và các Đài truyền thanh cơ sở được duy trì, phản ảnh kịp thời tình hình chính trị của địa phương, cả nước, tình hình đời sống của nhân dân.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách xã hội liên quan đến các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Tư vấn, hướng dẫn cho lao động phổ thông, lao động qua đào tạo nghề, đăng ký học nghề định hướng đi làm việc tại nước ngoài theo chủ trương của Tỉnh. Phối hợp thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các công ty trong huyện. Phối hợp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo kế hoạch. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công. Tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2019. Hoàn thành việc đăng ký, kiểm tra điều kiện thoát nghèo năm 2019 tại các xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ thoát nghèo bền vững cho các hộ nghèo, cận nghèo đã được phê duyệt. Khảo sát, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 1504 của huyện.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực quan sát phòng không, trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ, Tết đúng quy định. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019. Hoàn thành tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp Huyện năm 2019. Chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. 
Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, biên chế, tiền lương theo quy định của pháp luật. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các thôn (khối phố), các tổ chức Hội quần chúng, các đơn vị sự nghiệp theo kế hoạch năm 2019. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức thăm, gặp mặt chức sắc các tôn giáo nhân các dịp Lễ, Tết. Triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019. 
Chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân theo đúng quy định. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện tiếp 514 lượt với 565 người, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận 438 đơn, tăng 15,87% so với cùng kỳ năm trước. Đã xử lý 257 đơn, trong đó khiếu nại, tố cáo 5 đơn; kiến nghị, phản ảnh khác là 252 đơn. 
Tính đến hết ngày 01/6/2018, Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả đã tiếp nhận 6.458 hồ sơ trên các lĩnh vực. Đã giải quyết và chuyển trả 5.501hồ sơ, đạt 85,18%, trong đó tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm 3,07% (169 hồ sơ, trong đó lĩnh vực đất đai là 168 hồ sơ), còn lại đang giải quyết.
Nhìn chung, tình hình KTXH - QPAN trong Huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống nhân dân ổn định, kinh tế phát triển khá, các giá trị sản xuất cơ bản đạt kế hoạch đề ra, tăng so với cùng kỳ; tình hình sản xuất kinh doanh, giá cả thị trường ổn định, hàng hóa đa dạng; sản xuất công nghiệp đảm bảo, sản xuất nông nghiệp vượt kế hoạch đề ra; chất lượng đầu tư XDCB được nâng lên, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư được cải thiện; công tác BT, GPMB các dự án được tập trung thực hiện. Chất lượng giáo dục đào tạo có chuyển biến tốt, nhất là lĩnh vực giáo dục mũi nhọn; hoạt động văn hoá, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác chăm sóc sức khỏe được quan tâm, giải quyết chế độ chính sách được thực hiện kịp thời; công tác cải cách hành chính được chú trọng, sáp nhập các đơn vị được thực hiện đúng lộ trình; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao giữa các cơ quan, địa phương đôi lúc chưa đồng bộ; công tác xây dựng nông thôn mới chuyển biến còn chậm; việc giải ngân, quyết toán các công trình hoàn thành đạt tỷ lệ còn thấp; công tác BT, GPMB còn nhiều vướng mắc, bất cập; tình hình triển khai các dự án XDCB mặc dù được tập trung nhưng tiến độ vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra; tình hình quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý xây dựng còn nhiều khó khăn, số lượng các vụ việc vi phạm phát sinh với tỷ lệ cao; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm; hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch chưa cao; đơn thư lĩnh vực đất đai phát sinh nhiều, việc xử lý còn nhiều khó khăn; ANCT, trật tự an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn...

Tác giả: Giang Sơn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)