Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Giải quyết những tồn tại đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển

Ngày đăng: 9:00 | 23/07 Lượt xem: 260

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) ở huyện Núi Thành những năm qua đạt được một số kết quả nhất định, tuy nhiên, qua thực tế còn nhiều hạn chế, tồn tại, địa phương đang tập trung tháo gỡ bằng những giải pháp cụ thể, căn cơ…

Thực trạng
Toàn huyện Núi Thành hiện có 28 HTX, gồm 19 HTX nông nghiệp, 9 HTX phi nông nghiệp; đến tháng 12.2018 có 4 HTX ngừng hoạt động. Trong số 16/19 HTX nông nghiệp hoạt động có 4 HTX được thành lập cuối năm 2018 gồm HTX chế biến thủy sản Hải Lâm Phong (Tam Tiến), HTX nông – lâm – nghiệp Bích Trung (xã Tam Xuân I), HTX rau an toàn công nghệ cao Draem Garen Tam Nghĩa và HTX nông – ngư nghiệp Tam Tiến. Năm 2017, tổng doanh thu của các HTX nông nghiệp trên 12 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 183,3 triệu đồng; năm 2018: tổng doanh thu 183,3 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 414,5 triệu đồng. Tổng số HTX phi nông nghiệp trên địa bàn huyện tính đến cuối tháng 12.2018 là 9, trong đó 1 HTX ngừng hoạt động; tổng doanh thu của các HTX nầy năm 2017 hơn 8 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế: 216,6 triệu đồng; năm 2018, tổng doanh thu 4,9 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 217,3 triệu đồng. Thực hiện Thông tư số 09/2017 của Bộ NN&PTNT, các HTX ở huyện Núi Thành tự phân loại, đánh giá hoạt động của mình. Năm 2017 có 7 HTX tự phân loại, đánh giá, qua đó có 5 HTX đạt loại khá, tỉ lệ 71%, có 2 HTX đạt loại trung bình, tỉ lệ 29%. Số HTX còn lại không tham gia tự phân loại, đánh giá hoạt động. Năm 2018, toàn huyện có 8 HTX tự phân loại, đánh giá hoạt động, trong đó có 5 HTX đạt loại khá, chiếm tỉ lệ 62,5%, 3 HTX loại trung bình, chiếm 38,5%. Theo ông Nguyễn Ngọc Linh – Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, cùng với các hoạt động khác, một số HTX trên địa bàn huyện cũng đã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chương trình OCOP và ứng dụng công nghệ cao. Sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, nhìn chung, các HTX trên địa bàn huyện tham gia thực hiện các dịch vụ: sản xuất lúa giống, làm đất, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ thủy lợi, bảo vệ thực vật… Đa số các HTX duy trì ổn định sản xuất – kinh doanh, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, đời sống của các thành viên và bà con nông dân trên địa bàn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các HTX thành lập sau khi Luật HTX năm 2012 ra đời, hoạt động tương đối có hiệu quả. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế hợp tác, HTX ở huyện Núi Thành vẫn còn phát triển chậm, chưa vững chắc, chất lượng chưa cao. Ông Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết: Những hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể ở địa phương trước hết là do trình độ phát triển thấp của lực lượng sản xuất, nhưng quan trọng hơn là những thiếu sót, khuyết điểm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, thể hiện ở nhận thức chưa thống nhất, chưa quan tâm đầu tư chi đạo phát triển kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, các HTX chưa linh hoạt theo cơ chế thị trường, còn mang nặng tư tưởng bao cấp theo mô hình HTX cũ, thường dựa dẫm vào chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ chủ chốt phần lớn tuổi đã cao, công tác đào tạo, bối dưỡng cán bộ trẻ không đáp ứng yêu cầu cùng một số hạn chế, tồn tại khác.
Mục tiêu và giải pháp thời gian đến
Xác định vai trò quan trọng của kinh tế hợp tác, HTX trong nền kinh tế địa phương, huyện Núi Thành đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: năm 2019 dự kiến thành lập mới 2 HTX, trong đó 1 HTX có sản phẩm OCOP là HTX sản xuất và chế biến dầu phụng Tam Anh Bắc; năm 2020 thành lập thêm 2 HTX, trong đó 1 HTX có sản phẩm OCOP là HTX sản xuất và chế biến chè Đức Phú - Tam Thạnh. Để kinh tế hợp tác, HTX hoạt động có hiệu quả, huyện Núi Thành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề tồn tại của HTX. Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Núi Thành Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ: “Để tháo gỡ khó khăn cho HTX phát triển, giải pháp đề ra thời gian đến là huyện sẽ chỉ đạo xử lý những tồn đọng, phát sinh sau chuyển đổi HTX, định hướng phát triển mới đối với loại hình HTX; từng HTX cần xác định các khoản công nợ, phân loại nợ trong HTX để có biện pháp thu hồi; đồng thời kiện toàn đội ngũ cán bộ HTX; đảm bảo tính dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý tài chính; chuyển hướng sản xuất – kinh doanh phù hợp để đảm bảo duy trì và phát triển HTX cùng một số giải pháp căn cơ khác.
Qua xem xét, đánh giá tình hình thực tế, UBND huyện Núi Thành còn đề ra nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết những tồn tại đưa kinh tế hợp tác, HTX phát triển. Trước hết, theo chỉ đạo của UBND huyện, các HTX cần quyết toán tình hình sản xuất - kinh doanh; tổ chức đại hội thành viên đúng hạn, có phương án sản xuất - kinh doanh cụ thể, rõ ràng trình tại đại hội. Cùng với đó, các HTX cần có sự chuyển hướng trong sản xuất – kinh doanh, dịch vụ phù hợp cơ chế thị trường để đảm bảo HTX duy trì và phát triển. Các phòng, ban ngành ở huyện và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX từ các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; kết hợp nguồn vốn nông thôn mới và các nguồn hợp pháp khác ưu tiên phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao; xử lý giải thể dứt điểm hoặc chuyển đổi qua loại hình khác đối với những HTX yếu kém đã ngừng hoạt động.
Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ chỉ đạo cho các phòng ban chức năng có liên quan lập kế hoạch, phối hợp rà soát các HTX thành lập mới không hoạt động, hoạt động không đúng Luật HTX để có hướng xử lý kịp thời trong quý 3, quý 4 năm 2019 nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các HTX, qua đó, xóa bỏ định kiến của người dân đối với HTX hoạt động kém hiệu quả.

Tác giả: Văn Phin

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:Thông báo


Liên kết website

BẢN QUYỀN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÚI THÀNH
Địa chỉ: Đường Chu Văn An - Thị trấn Núi Thành - Núi Thành - Quảng Nam
Điện thoại: 0235… Fax: 02353.570.560
Email: nuithanh@quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)